Zagraniczne kursy nauczycieli

Nauczycielki z Bielskiej Szkoły Przemysłowej z certyfikatami w rękach fot. Bielska Szkoła Przemysłowa

Językowo i metodycznie szkolili się nauczyciele Bielskiej Szkoły Przemysłowej w Edynburgu i na Malcie. Wszystko odbyło się w ramach projektu Od rozwoju nauczyciela do rozwoju ucznia Erasmus+ Mobilność kadry edukacji szkolnej, który rozpoczął się 1 września 2020 roku, trwał 36 miesięcy i objął 14 pracowników Przemysłówki.

Nauczyciele wzięli udział w kursach językowych i metodycznych w szkole InLingua w Edynburgu oraz szkole ETI na Malcie. Przed wyjazdem wszystkie grupy brały udział w intensywnych zajęciach z języka angielskiego.

W szkole ETI na Malcie odbyły się kursy Professional Communication Skills oraz Fluency&Language Development for Educational Staff. Pierwszy obejmował zajęcia interaktywne i praktyczne podnoszące umiejętności skutecznej komunikacji poprzez wykorzystanie multimediów. Natomiast drugi kurs pozwalał rozwinąć płynność mówienia poprzez liczne dyskusje z wykorzystaniem burzy mózgów, metody dramy czy rozwiązywania płynności mówienia w parach i grupach.

Jeden z nauczycieli języka angielskiego uczestniczył w kursie CLIL – Methodology & ICT Tools for Teachers working with CLIL. Kurs dotyczył metodyki CLIL jako formy nauczania dwujęzycznego oraz dawał możliwość poznania narzędzi TIK, czyli technologii informacyjno-komunikacyjnych przydatnych w nauczaniu tą metodą.

Dla pozostałych nauczycieli języka angielskiego odbył się kurs Technology-Enhanced Learning rozwijający umiejętności ICT oraz wskazujący możliwości wykorzystania nowych technologii podczas lekcji. Zajęcia zaznajamiały z szeroką gamą darmowego oprogramowania i narzędzi on-line. Uczestnicy poznali sposoby integracji TIK z własnymi metodami nauczania oraz rozwijali umiejętności językowe. W trakcie kursu tworzono strony internetowe, bloga, wirtualne tożsamości - awatary, anonimowane slajdy, mapy myśli, kreskówki, webquesty, krzyżówki quizy, itp.

W szkole InLingua w Edynburgu odbył się kurs Teacher Training and Technology in the Classroom. Pierwsza część kursu umożliwiła poznanie strategii oraz technik nauczania języka obcego oraz poznanie innowacyjnych i kreatywnych metod nauczania. Druga część była zorientowana na wykorzystanie szeregu aplikacji, urządzeń i zasobów internetowych w celu stworzenia ciekawych i kreatywnych lekcji poprzez m.in. tworzenie video-klipów, cyfrowych materiałów dydaktycznych, podcastów czy blogów. Pozostali nauczyciele uczestniczyli w kursie Attended a general English groupcourse. Poziom B2 tego kursu obejmował ćwiczenie czterech sprawności takich, jak: mówienie, słuchanie, czytanie oraz pisanie.

Celem tego projektu było podniesienie kwalifikacji i umiejętności pracowników Przemysłówki w zakresie posługiwania się językiem angielskim, poznanie nowoczesnych metod nauczania a także promowanie otwartości, tolerancji, poszanowania różnorodności.

Wszyscy uczestnicy wrócili zachwyceni i pełni energii do nowych wyzwań edukacyjnych.

źródło: Bielska Szkoła Przemysłowa

oprac. ek

Uczestnicy projektu

 

Szkolenie w ramach projektu

 

Szkolenie w ramach projektu

 

Uczestnicy projektu

 

Malta
Malta, fot. Bielska Szkoła Przemysłowa