Ważne zdrowie psychiczne

Na zdjęciu stojący ludzie fot. Paweł Sowa Wydział Prasowy UM w BB

Poprawa zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży z uwzględnieniem znaczenia wsparcia społecznego – to temat 12. Regionalnej Olimpiady Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym. Etap powiatowy tej olimpiady – dla powiatu grodzkiego - przygotowano 25 października w bielskim Ratuszu.


Organizatorami olimpiady adresowanej do uczniów szkół ponadpodstawowych są miasto Bielsko-Biała oraz powiaty: bielski, cieszyński i żywiecki. W tym samym czasie w czterech powiatach młodzież rozwiązywała ten sam test olimpiady. Uczestników olimpiady dopingował radny bielskiej Rady Miejskiej Maksymilian Pryga. 
Prace olimpijczyków w bielskim Ratuszu oceniło jury w składzie – przewodnicząca, lekarz psychiatra Izabela Dydo-Konior, zastępca dyrektora Bielskiego Centrum Psychiatrii – Olszówka w Bielsku-Białej; Joanna Brzozowska-Papuga, dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy Podkowa w Bielsku-Białej, oraz Ewa Swatek, naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.


Jury zdecydowało, że laureatami etapu powiatowego z Bielska-Białej zostali:
I miejsce – Zuzanna Tomiczek z V Liceum Ogólnokształcącego w Bielsku-Białej,
II miejsce – Agnieszka Wandzel z Bielskiej Szkoły Przemysłowej,
III miejsce – Julia Gawęda z V Liceum Ogólnokształcącego w Bielsku-Białej,
To właśnie oni będą reprezentować nasze miasto podczas finału 12. Regionalnej Olimpiady Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym 22 listopada w Starostwie Powiatowym w Żywcu. 


Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objęli oficjele: wojewoda śląski Jarosław Wieczorek oraz konsultant wojewódzki w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży lek. med. Ireneusz Jelonek. Patronat naukowy nad konkursem sprawują rektor Uniwersytetu Bielsko-Bialskiego dr hab. inż. Jacek Nowakowski oraz dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Bielsko-Bialskiego dr hab. n. med. Rafał Bobiński.

JacK 

Na zdjęciu stojący ludzie

 

Na zdjęciu stojący ludzie