Skuteczne metody nauczania

grafika - zarysy osób materiały organizatora

NaumieMY jest pomysłem grupy siedmiu dziewcząt z I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Bielsku-Białej. To kampania internetowa rozpowszechniająca skuteczne metody nauczania wśród osób uczących się. Działania opierają się na social mediach - Instagramie, Facebooku i TikToku, a powstały w ramach olimpiady Zwolnieni z Teorii.

Projekt Marty Mielczarek, Niny Kuś, Zuzy Piłot, Olimpii Zbijowskiej, Elizy Jarosz, Patrycji Kustry i Karoliny Stąsiek został objęty patronatem I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika, Młodzieżowej Rady Miasta Bielsko-Biała, a także prezydenta miasta Jarosława Klimaszewskiego.

NaumieMY jest projektem skierowanym do młodych osób, dla których ważny jest samorozwój, ale kierują się głównie zasadą zakuć, zdać i zapomnieć. Jego twórczynie uczęszczają do liceum, dlatego chcą pomóc swoim rówieśnikom w poznaniu skutecznych metod zdobywania wiedzy oraz naświetlić przyczyny problemów z nauką.

Ankieta

Na początku projektu dziewczęta postawiły przed sobą hipotezę: młodzi ludzie bardzo często mają problem z efektywnym uczeniem się. W celu potwierdzenia tego założenia od 14 do 26 listopada ubiegłego roku przeprowadziły w swoim liceum anonimową ankietę, z której wnioski sformułowała Karolina Stąsiek.

Pytanie brzmiało: Czy korzystasz z metod szybkiego nauczania? Znikoma liczba ankietowanych odpowiedziała: tak, korzystam i bardzo lubię. Ponad 13 procent: tak, czasami korzystam. Ponad 10 procent: tak próbowałam/łem, ale nie przypadły mi do gustu. Ponad 70 procent ankietowanych przyznało: nie, nigdy nie próbowałam/łem.

Na drugie pytanie: Co jest Twoją motywacją do nauki? najwięcej ankietowanych odpowiedziało, że dostanie się do wymarzonej szkoły; trochę mniej osób motywuje zadowolenie rodziców, tyle samo szkoła i presja nauczycieli; na przed ostatnim miejscu są zajęcia dodatkowe, a na ostatnim - stypendium.

Działania

Główną ideą naumieMY jest działalność w internecie, gdzie regularnie są publikowane nowe treści, jednak świat off-line również nie jest zapomniany. 23 lutego dziewczęta przeprowadziły warsztaty z robienia lapbooków na temat bohaterów bielskich bajek w Punkcie11.

Media projektu:
Instagram: https://www.instagram.com/naumiemy/
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100088009727369
Tiktok: @naumiemy
Spotify: naumieMY
Strona internetowa: http://naumiemy.pl/

oprac. ek