Pokaż to w MIG

logo projektu - dwie migające dłonie, między nimi hasło Pokaż to w mig

Rozpowszechnianie wiedzy na temat języka migowego i kultury osób głuchych to cel, jaki przyświeca grupie młodzieży z VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Hanny Chrzanowskiej w Bielsku-Białej. Sześć dziewcząt bierze udział w olimpiadzie Zwolnieni z Teorii.

W ramach swojego projektu Aleksandra Bielewicz, Emilia Chroboczek, Karolina Rurańska, Klaudia Paluch, Zuzanna Pilorz i Oliwia Król chcą przeprowadzać prelekcje w szkołach podstawowych na terenie miasta i przedstawiać uczniom problemy, z jakimi spotykają się osoby głuchonieme. Chcą też zapoznawać uczniów z podstawami języka migowego umożliwiającymi komunikację z osobami głuchymi.

Osoby z problemami słuchu często są przez nas niezauważone, nie umiemy się z nimi porozumiewać ze względu na brak wiedzy na temat ich języka. Jest to bardzo ważny problem, ponieważ często nieświadomie dyskryminujemy osoby, które tak naprawdę potrzebują w wielu przypadkach naszej pomocy – piszą dziewczęta.

Szczegóły projektu można znaleźć na stronie internetowej: https://www.facebook.com/Poka%C5%BC-to-w-MIG-111507308093658/. Z czasem w treści postów znajdzie się również dużo informacji na temat świata głuchoniemych.

Założeniem olimpiady Zwolnieni z Teorii, na podstawie której powstaje Ranking Szkół Zwolnieni z Teorii, jest przeprowadzanie przez młodzież projektów społecznych. Takie doświadczenie, jak zrealizowanie własnego projektu społecznego, umożliwia młodemu człowiekowi efektywniejszy start w życie, także zawodowe.

Emilia Klejmont