Pejzaż Juliana Fałata

Na zdjęciu baner

Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Juliana Fałata w Bielsku-Białej i miasto Bielsko-Biała zapraszają uczniów szkół podstawowych do udziału w konkursie Światłoczuli – śladami Juliana Fałata. Tematem pierwszej edycji jest pejzaż w odniesieniu do twórczości tego artysty.

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas szóstych, siódmych i ósmych szkół podstawowych z Bielska-Białej oraz powiatów bielskiego, cieszyńskiego, żywieckiego, wadowickiego, oświęcimskiego oraz pszczyńskiego.

Można zgłosić prace wykonane samodzielnie w ramach zajęć w domach kultury, na kółkach plastycznych, warsztatach plastycznych bądź wykonane na lekcjach plastyki w szkole. Każda instytucja może zaproponować maksymalnie 10 rysunków i 10 prac malarskich z zastrzeżeniem, że każdy uczestnik może być autorem tylko jednej pracy.

Mogą to być rysunki ołówkiem, węglem, w sepii lub tuszem oraz malarstwo: akwarele, tempery, farby plakatowe, farby akrylowe, farby olejne, pastele suche i olejne (w kolorze), kredki (w kolorze).

Ich oceny dokona komisja konkursowa złożona z profesjonalnych artystów plastyków.

Prace na konkurs należy nadsyłać do Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Juliana Fałata w Bielsku-Białej do 8 maja 2024 roku.

Więcej informacji i wymagane dokumenty pod adresem https://www.gov.pl/web/plastykbielsko/konkurs-swiatloczuli---sladami-juliana-falata.

ek