Nauka do działanie patriotyczne

Na zdjęciu stojący ludzie fot. Paweł Sowa Wydział Prasowy UM w BB


26 października w sali sesyjnej bielskiego Ratusza już po raz czternasty zostały wręczone stypendia przyznawane przez spółkę Aqua S.A partnera miasta w ramach programu Rodzina +. Trzydziestu najzdolniejszych uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz studentów, którzy wykazali się najlepszymi wynikami w nauce, otrzymało nagrody. 


- Bardzo dziękuje firmie Aqua SA, że od tylu lat włącza się w nasz program Rodzina Plus. Stypendia mają swój cel, poza tym, że posiadają wymiar czysto finansowy, który zawsze przyda się na ścieżce edukacji. Jednak przy tej okazji chcemy pokazać wam, młodym bielszczanom, że wasza nauka jest dla nas bardzo ważna. Dzięki takim działaniom poziom naszej edukacji jest jednym z najwyższych w kraju i województwie śląskim. To jest duży wysiłek uczniów, nauczycieli i rodziców. Liczę, że te stypendia będą dla was dalszą motywacją do kolejnych sukcesów. Pamiętajcie, że po skończonej edukacji my tu na was czekamy - mówił prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski. 
Stypendia wręczył prezes Aqua S.A Krzysztof Michalski.
- My wszyscy jesteśmy z was dumni, bo tworzycie awangardę tego miasta, która pokazuje drogę ku patriotyzmowi i wolności. Moi drodzy, dzisiaj słowo patriotyzm i bycie patriotą oznacza, ciężką pracę i zdobywanie doskonałych wyników w nauce, tworzenie przyszłości. Wy jesteście tą awangardą, wy dajecie przykład waszym koleżankom i kolegom, co czynić, aby osiągać sukcesy i sprawić, by nasze miasto było piękniejsze - podkreślił Krzysztof Michalski.
W ramach programu Rodzina + najlepsi uczniowie i studenci przez 12 miesięcy otrzymują stypendia: 
•    10 uczniów szkół podstawowych (od klasy V) – 200 zł miesięcznie, 
•    10 uczniów dziennych szkół ponadpodstawowych – 250 zł miesięcznie,
•    10 studentów dziennych studiów magisterskich, inżynierskich lub licencjackich – 300 zł miesięcznie.
W tegorocznej edycji stypendiów łącznie złożono 74 wnioski, w tym:
•    szkoła podstawowa – 33 wnioski. najwyższa średnia ocen 6,00, najniższa średnia zakwalifikowana do programu, czyli 10. miejsce 5,42;
•    szkoła ponadpodstawowa – 21 wnioski, najwyższa średnia ocen 5,77, najniższa średnia zakwalifikowana do programu, czyli 10. miejsce 5,21;
•    szkoła wyższa/studia – 20 wniosków, najwyższa średnia ocen 5,28, najniższa średnia zakwalifikowana do programu, czyli 10. miejsce 4,72.

Spotkanie uświetnił występ Oliwi Lach z Bielska-Białej, którą szersza publiczność mogła poznać dzięki występowi w programie The Voice of Poland.


Warto przypomnieć, że to Program Rodzina + cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem wśród bielszczan. Od początku funkcjonowania programu z jego oferty skorzystało ponad 20.000 osób. Obecnie 7742 osoby/1776 rodzin posiada kartę Rodzina+.
Rodzina + to autorski program naszego samorządu przyjęty w 2010 r. z myślą o rodzinach posiadających troje i więcej dzieci oraz rodzinach zastępczych. Program obejmuje przede wszystkim zadania wykraczające poza obligatoryjną działalność samorządu, tworząc pakiet działań prorodzinnych. Jednym z kluczowych elementów programu jest karta Rodzina +, która stała się swoistą marką polityki prorodzinnej miasta. 


Co ważne Bielsko-Biała w 2010 r. jako piąte w kraju, wprowadziło kartę samorządową dla rodzin wielodzietnych. Dodatkowo w przypadku naszego miasta kartę Rodzina + otrzymują również rodziny zastępcze, bez względu na liczbę dzieci wychowujących się w tych rodzinach. 
Posiadacze karty mogą korzystać m. in. z 50-procentowych ulg i zwolnień w miejskich instytucjach z zakresu kultury i sportu, z 50-procentowej ulgi w opłacie za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim oraz dodatkowych ulg w przejazdach komunikacją miejską, jak również oferty rabatowej firm, które przystępują do programu w roli partnera. 
Działania w zakresie polityki prorodzinnej nie skupiają się wyłącznie na karcie Rodzina +. Stworzono system wsparcia rodzin, którego celem jest nie tylko udzielenie pomocy finansowej, m.in. poprzez zwiększenie kwot dodatków do zasiłków rodzinnych oraz promowanie i docenienie roli rodziny.


JacK

Na zdjęciu stojący ludzie

 

Na zdjęciu stojący ludzie

 

Na zdjęciu stojący ludzie

 

Na zdjęciu stojący ludzie

 

Na zdjęciu stojący ludzie

 

Na zdjęciu stojący ludzie