Laureat Konkursu Dnia Przedsiębiorczości

Jakub Juraszek Jakub Juraszek został laureatem ogólnopolskiego konkursu Jak Dzień Przedsiębiorczości wpłynął na moje decyzje zawodowe? w kategorii film

Jakub Juraszek, uczeń Technikum Zespołu Szkół w Bielsku-Białej im. gen. Stanisława Sosabowskiego ZDZ w Katowicach, został laureatem ogólnopolskiego konkursu Jak Dzień Przedsiębiorczości wpłynął na moje decyzje zawodowe? w kategorii film.

Uroczysta Gala Przedsiębiorczości będąca podsumowaniem 16. edycji Dnia Przedsiębiorczości odbyła się 27 lutego w Ministerstwie Rozwoju. Wśród 36.469 uczniów biorących udział w ogólnopolskim konkursie Jak Dzień Przedsiębiorczości wpłynął na moje decyzje zawodowe? nagrodzono ucznia bielskiej szkoły Jakuba Juraszka. Odebrał on dyplom i nagrodę z rąk podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Marzeny Michałek oraz wiceministra rozwoju Marka Niedużaka.

Opr. JacK