Łapmy wodę

Na zdjęciu pojemnik na deszczówkę fot. Fundacja Ekologiczna Arka

Fundacja Ekologiczna Arka 14 czerwca o godzinie 11.00 na placu Wojska Polskiego w Bielsku-Białej zainauguruje akcję Łapmy wodę.

Woda to życie!
Każdego roku 3,5 miliona ludzi umiera z powodu braku wody lub jej zanieczyszczenia. Według Światowego Forum Ekonomicznego, w 2030 roku susza może dotknąć nawet 40 procent naszej planety. Co 20 sekund z powodu braku wody umiera dziecko.

- Polska jest jednym z najuboższych w wodę krajów europejskich. Nasze zasoby są prawie 2,7 razy mniejsze niż średnia państw Unii Europejskiej. Dlatego już dziś musimy działać i propagować proekologiczne rozwiązania, które pozwolą na poprawę obecnej sytuacji - mówi prezes Fundacji Ekologicznej Arka Wojciech Owczarz. - Aby słowa przekuć w czyny, już dziś zapraszamy wszystkich chętnych na kolejną edycję akcji Łapmy wodę, podczas której chcemy nakłaniać mieszkańców regionu do zakładania instalacji gromadzenia wody deszczowej czy też tworzenia ogrodów deszczowych.

Łapmy wodę w Bielsku-Białej
Obserwowany długoletni proces ocieplania klimatu i gwałtowne zjawiska pogodowe (susze, gwałtowne ulewy, powodzie) sprawiają, że musimy wziąć odpowiedzialność za ochronę i poszanowanie naszych zasobów wodnych i adaptować nasze miasta do zmian klimatu.
Susza czy powodzie dotykają nas wszystkich. Problem mają zarówno indywidualni odbiorcy, jak i przemysł. Dlatego konieczne jest działanie i współdziałanie różnorodnych środowisk.

Dlatego Fundacja Ekologiczna Arka zamierza nadal w roku 2024 prowadzić akcję edukacyjną, której celem będzie nakłonienie mieszkańców naszego kraju do gromadzenia w miarę możliwości deszczówki oraz poszanowania naszych zasobów wodnych.

- W ramach akcji zamierzamy promować program małej retencji, nakłaniać mieszkańców do zakładania instalacji gromadzenia wody deszczówki i tworzenia ogrodów deszczowych, a także prowadzić szeroką kampanię edukacyjną w placówkach oświatowych, organizacjach i instytucjach - tłumaczy W. Owczarz.

Akcja organizowana jest w ramach całorocznego programu aktywnej edukacji ekologicznej Arka dla Ziemi, w którym już uczestniczy prawie 500.000 osób.

źródło: Fundacja Ekologiczna Arka

oprac. ek