Kształcili licealistów z kardiologii

Uczniowie w sali operacyjnej podczas warsztatów fot. Grupa American Heart of Poland

Pod okiem wybitnych specjalistów z Grupy American Heart of Poland kształcili się w Bielsku-Białej uczniowie katowickich liceów. Młodzi entuzjaści medycyny nie tylko mogli poznawać metody badań czy technikę szycia chirurgicznego, ale także obserwować przebieg operacji na otwartym sercu.

Warsztaty kardiologii i kardiochirurgii dla licealistów odbywające się 1 i 2 czerwca w bielskiej placówce Polsko-Amerykańskich Klinik Serca, należącej do Grupy American Heart of Poland, stanowiły jedno z wydarzeń towarzyszących Podbeskidzkim Warsztatom Diagnostyki Obrazowej i Procedur Małoinwazyjnych. W spotkaniach z uczniami wzięli udział m.in. prof. dr hab. Andrzej Bochenek, prof. dr hab. Krzysztof Milewski, senator dr n. med. Agnieszka Gorgoń-Komor, dr n. med. Witold Gerber oraz dr n. med. Krzysztof Sanetra.

W warsztatach wzięło udział włącznie dziesięciu uczniów z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Katowicach oraz II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Katowicach. Była to dla nich forma nagrody za wybitne wyniki osiągnięte podczas olimpiady kardiologicznej. Jak podkreślali sami licealiści, w przyszłości swoją karierę zawodową chcą związać z medycyną, a obecność w bielskiej placówce to dla nich niepowtarzalna okazja do tego, by już teraz zacząć poznawać tajniki pracy w tej branży. Takie wspieranie edukacji kolejnych pokoleń lekarzy stanowi jeden z bardzo istotnych elementów misji Grupy American Heart of Poland.

- Cieszymy się, że możemy aktywnie uczestniczyć w rozwijaniu wśród młodych ludzi pasji do medycyny i udowodnić im, że warto w Polsce kształcić się w tym kierunku – mówił współzałożyciel Grupy American Heart of Poland prof. dr hab. Andrzej Bochenek. – Dzięki takim spotkaniom możemy pokazywać uczniom, na czym w praktyce polega ten trudny, ale jakże satysfakcjonujący zawód. To dla nas bardzo cenna inicjatywa – podkreślił.

Wśród atrakcji przygotowanych dla uczestników warsztatów znalazła się m.in. możliwość obserwacji wybranych procedur kardiologicznych i kardiochirurgicznych, jak UKG czy koronarografia. Młodzi pasjonaci uczestniczyli też w operacjach zastawki i wszczepiania bajpasów, podczas których mogli obserwować cały przebieg poszczególnych procesów medycznych.

Drugiego dnia czekało na nich szkolenie z szycia chirurgicznego pod okiem dr. n. med. Krzysztofa Sanetry. Dopełnieniem spotkania była okazja do rozmów i wysłuchania doświadczeń zawodowych takich osobistości kardiologii i kardiochirurgii, jak: prof. dr hab. Andrzej Bochenek, prof. dr hab. Krzysztof Milewski, senator dr n. med. Agnieszka Gorgoń-Komor i dr n. med. Witold Gerber. Z tej możliwości uczniowie skorzystali wyjątkowo skwapliwie, zadając liczne pytania na temat tajników pracy lekarza. Na pamiątkę udziału w warsztatach każdy z uczestników otrzymał imienny certyfikat przygotowany przez Grupę American Heart of Poland.

- Swego rodzaju głód wiedzy jest w zawodzie lekarza nieodzowny. Tak naprawdę nauka w tej branży nigdy się nie kończy, ciągle poznajemy nowe technologie, wymieniamy się doświadczeniami i testujemy innowacyjne aparatury badawcze. Tym bardziej zatem cieszy nas i dobrze prognozuje na przyszłość tak żywe zainteresowanie uczestników warsztatów poszczególnymi zagadnieniami – ordynator Oddziału Kardiologicznego, dyrektor Polsko-Amerykańskich Klinik Serca w Bielsku-Białej, dyrektor generalny Centrum Badawczo-Rozwojowego Grupy American Heart of Poland prof. dr hab. Krzysztof Milewski.

źródło: Grupa American Heart of Poland

oprac. ek

warsztaty

 

warsztaty 2

 

warsztaty 3
fot. Grupa American Heart of Poland