Każde dziecko powinno…

na zdjęciu plakat

Bielski oddział Archiwum Państwowego w Katowicach rozsyła zainteresowanym materiały archiwalne zasobu bielsko-bialskiego pocztą elektroniczną. W Dniu Dziecka w ramach cyklu prezentacji Archidemii zaproponował zapoznanie się z ulotkami Polskiego Komitetu Opieki nad Dzieckiem z okresu międzywojennego. I dzisiaj jego treści są aktualne.

Ulotki zawierają deklarację praw dziecka, zgodnie z którą każde dziecko powinno mieć zabezpieczony normalny rozwój fizyczny i duchowy, dziecko głodne winno być nakarmione, dziecko chore – pielęgnowane…

W ramach cyklu Archimedia Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej rozsyła zainteresowanym materiały archiwalne zasobu bielsko-bialskiego pocztą elektroniczną. Może to być dokument, ulotka, fotografia, której treść jest na tyle ciekawa, humorystyczna lub unikatowa, że warto zapoznać z nią szersze grono odbiorców. Materiały w głównej mierze dotyczą obszaru działania archiwum - Bielska-Białej, powiatów bielskiego, oświęcimskiego, suskiego, wadowickiego i żywieckiego, ale nie tylko.

Żeby otrzymywać tego typu informacje, należy wysłać wiadomość na adres archidemia@katowice.ap.gov.pl – z tego też adresu będą rozsyłane materiały w ramach Archidemii. Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej mieści się przy ul. Piłsudskiego 43.

oprac. JacK

Źródło: zespół nr 13/10 Akta miasta Białej, sygnatura 892

na zdjęciu plakat