ATH rozpoczęła kolejny rok

Na zdjęciu stojący ludzie fot. Paweł Sowa Wydział Prasowy UM w BB

Rektor i Senat Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej oraz studenci i pracownicy uczelni 5 października uroczyście zainaugurowali rok akademicki 2022/2023. 

W uroczystości liczny udział wzięli przedstawiciele środowiska akademickiego, regionalnego biznesu oraz samorządu lokalnego wszystkich szczebli. Władze Bielska-Białej reprezentowali prezydent Jarosław Klimaszewski wraz z zastępcą prezydenta Adamem Ruśniakiem. 


W inauguracyjnym przemówieniu rektor ATH dr. hab. inż. Jacek Nowakowski zaprezentował uczelnię na progu nowego roku. Ma ona 5 wydziałów, interdyscyplinarną Szkołę Doktorską, Studia Podyplomowe, prowadzi 22 kierunki studiów. W ATH uczy się 5000 studentów, pierwszy rok rozpoczyna 1800 studentów, pracuje z nimi 340 nauczycieli akademickich. Polska Komisja Akredytacyjna pozytywnie oceniła kierunki: Inżynieria, materiałowa, Socjologia, Pielęgniarstwo, Pedagogika, Filologia polska. Rektor przypomniał, że zgodnie z nową strategią pn. Błękitny ocean uczelnia uruchomiła nowe kierunki, m.in. Eksploatację pojazdów na studiach I stopnia oraz Gospodarkę o obiegu zamkniętym. Odnosząc się do współpracy z innymi podmiotami, Jacek Nowakowski zwrócił uwagę na modelową współpracę Akademii Techniczno-Humanistycznej z władzami Bielska-Białej. Na koniec, gratulując studentom pierwszego roku zdobycia indeksów, zachęcał ich, by zdobywali podczas studiów wiedzę oraz rozwijali swoje talenty i pasje. 


Prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski potwierdził opinię rektora na temat stosunków między uczelnią a miastem, stwierdzając, że tak dobrej współpracy i na tylu poziomach pomiędzy samorządem miejskim a ATH jeszcze nie było. Zawracał uwagę na to, ze rozwój uczelni to również rozwój miasta, a współpraca w ramach tzw. złotego trójkąta uczelnia – gospodarka – samorząd jest kluczem do rozwoju całego regionu.


Podczas inauguracji tradycyjnie nastąpiła immatrykulacja studentów oraz wręczenie odznaczeń i dyplomów.


Wykład inauguracyjny pt. Pierwsza pomoc w oparzeniach wygłosił Marek Kawecki. O oprawę muzyczną uroczystości, jak co roku, zadbał Chór Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej pod dyrekcją Jana Borowskiego.


JacK