Zakończenie obchodów jubileuszu Białej

Na zdjęciu plakat fot. Paweł Sowa Wydział Prasowy UM w BB

Spotkanie historyków w Ratuszu połączone z promocją książki Biała poprzez wieki zakończyło w Bielsku-Białej całoroczne obchody 300-lecia nadania praw miejskich Białej. 

Data spotkania nie była przypadkowa, gdyż dokładnie 301 lat temu – 9 stycznia 1723 r. - król Polski August II Mocny nadał Białej status królewskiego miasta. Impreza podsumowująca, podobnie jak całe obchody rocznicy, odbyła się pod honorowym patronatem prezydenta Jarosława Klimaszewskiego. 

W spotkaniu udział wzięli między innymi zastępcy prezydenta Adam Ruśniak i Przemysław Kamiński, przewodnicząca Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Dorota Piegzik-Izydorczyk i radni: Urszula Szabla, Barbara Waluś, Janusz Okrzesik i Rafał Ryplewicz. Środowisko naukowe reprezentowali rektor Uniwersytetu Bielsko-Bialskiego prof. Jacek Nowakowski oraz prof. Ewa Chojecka. 

Spotkanie prowadził naczelnik Wydziału Kultury i Promocji Urzędu Miejskiego Przemysław Smyczek, a w klimat spotkania wprowadził specjalny film prezentujący historyczne oblicze dawnej Białej. Witając zebranych w imieniu prezydenta Jarosława Klimaszewskiego jego zastępca Adam Ruśniak podkreślił potrzebę poznawania historii, która pozwala nam łatwiej zrozumieć sploty dziejowe dwumiasta. 

Najważniejszym elementem wydarzenia była promocja książki pt. Biała poprzez wieki. W 300. rocznicę nadania praw miejskich pod redakcją Macieja Bujakowskiego, Piotra Keniga i śp. Jerzego Polaka. Podczas wprowadzenia dr Maciej Bujakowski, będący jednocześnie prezesem Bielsko-Bialskiego Towarzystwa Historycznego, wspominał postać niedawno zmarłego historyka i jego zaangażowanie w powstanie tej publikacji - Jerzy Polak był jednym z inicjatorów powstania książki. 

Po części oficjalnej przedstawiono trzy referaty. Dr Grzegorz Madej odczytał tekst o dziejach bialskich ratuszy - od tzw. starego ratusza na dzisiejszym placu Wojska Polskiego po obecną siedzibę władz miasta. 
Piotr Kenig mówił na temat zmieniającej się przez wieki numeracji budynków w Białej. Dopiero znajomość tych zmian dalej badaczom pewność, że będą prawidłowo lokalizować budynki i posesje na terenie miasta. 
Cykl wykładowy zakończyła dr Ewa Janoszek, która - po krótkiej i niezwykle ciekawej prezentacji o relacjach osób podróżujących traktem cesarskim - przedstawiła zasadnicze elementy artykułu doktora Jerzego Polaka o ulicy Szpitalnej w Białej. 

Książka pt. Biała poprzez wieki, jest 29. pozycją Biblioteki Bielska-Białej. Za opracowanie merytoryczne odpowiadają Maciej Bujakowski, Piotr Kenig i śp. Jerzy Polak, natomiast za oprawę graficzną – Wiesław Łysakowski. Wydawnictwo jest dostępne w Księgarni Klimczok.

 W książce znajdują się następujące artykuły: 
Jerzy Polak, Prawa miejskie Białej — od Augusta II do Józefa II,
Piotr Kenig, Grzegorz Madej, Pierwsze ratusze miasta Białej,
Jerzy Polak, Zwyczajna ulica. Dawna Szpitalna w Białej z jej historycznymi postaciami i obiektami (do 1939 roku)
Piotr Kenig, Numeracja konskrypcyjna domów miasta Białej 1776—1832,
Ewa Janoszek, Podróż szosą cesarską przez Bielsko i Białą od końca XVIII do połowy XIX wieku. Wypisy z literatury fachowej i podróżniczej
Paweł Bôttcher, Szkoły średnie Towarzystwa Szkoły Ludowej w Białej (do 1918 roku),
Łukasz Mroczek, Początki zinstytucjonalizowanej propagandy komunistycznej w Białej — działalność Powiatowego Urzędu Informacji i Propagandy w 1945 roku,
Michał Jarnot, Pożar młyna Neumanna w Białej Krakowskiej w 1946 roku i jego konsekwencje
Jacek Kachel, Zanim powstało jedno miasto

Integralną częścią imprezy był historyczny spacer po placu Wojska Polskiego. Pomimo mrozu i wiatru miłośnicy historia wraz z zastępcą prezydenta Adamem Ruśniakiem i radnym Rafałem Ryplewiczem wysłuchali, krótkich wykładów. Najpierw Andrzej Kucybała przypomniał sylwetkę pianisty Jana Smeterlina, a potem Piotr Kenig przypomniał dzieje ratuszy i wagi miejskiej, które przed laty znajdowały się w tej części miasta. 


JacK