W obronie Śląska Piastowego

Na zdjęciu plakat fot. Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej

Nową wystawę ukazującą dzieje naszego regionu od Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego do powstań śląskich przygotowało Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej. W tym roku obchodzona jest 100. rocznica powrotu części Górnego Śląska do Polski.

- Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej przygotowało wystawę prezentującą różnorodny materiał posiadający wartość źródła historycznego o wszechstronnym charakterze z naszego terenu jak i Górnego Śląska, sięgający czasów Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego, okresu powstań śląskich i przemian politycznych lat dwudziestych XX wieku. Ekspozycja wpisuje się również w obchody stulecia odzyskania niepodległości i odbudowy polskiej państwowości. Pamiątki eksponowane są w układzie chronologiczno-tematycznym w postaci sztandarów, dokumentów, afiszy, fotografii, odznak, odznaczeń, medali i innych, obrazujących wydarzenia w skali krajowej i lokalnej – informuje dyrektor Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej Marek Matlak.

Na wystawie zobaczymy druk ulotny Ludu Śląski! z proklamacją przynależności Księstwa Cieszyńskiego do państwa polskiego z 30 października 1918 r., ogłoszoną przez Radę Narodową dla Księstwa Cieszyńskiego (decydujące dla stanowiska było zebranie polskich posłów Rady Państwa 10 października w Krakowie), wraz z odezwą do mieszkańców Bielska i Białej Obywatele! Polskiego Komitetu Wykonawczego w Białej, Niemieckiej Rady Narodowej w Bielsku, Magistratu Bielska i Magistratu Białej z wezwaniem do podporządkowania się władzom.

Warto przypomnieć, że Zarząd Powiatowy Komitetu Wykonawczego Polskiej Komisji Likwidacyjnej jako pierwszy organ polskiej władzy państwowej, ukonstytuował się 2 listopada 1918 r. Ekspozycja ukazuje też dwie ważne postaci. Franciszka Aleksandrowicza – generała armii austriackiej, a od 5 listopada 1918 r. dowódcy Wojsk Polskich na Śląsku i Klemensa Matusiaka, kapitana Wojska Polskiego. W nocy z 31 października na 1 listopada 1918 r. K. Matusiak podporządkował garnizon wojskowy w Cieszynie Radzie Narodowej Księstwa Cieszyńskiego.

Wyeksponowano również czasopismo Dziennik Urzędowy Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego z numerami z 1919 r. wydawane w Cieszynie, jak i memoriał zawierający projekt administracji Śląska Cieszyńskiego Do Świetnej Międzynarodowej Komisji Plebiscytowej w Cieszynie. Na wystawie zobaczymy także - czasopismo Kocynderz lat 1920-1921 wydawane w Mikołowie i Bytomiu, karty do głosowania w plebiscycie na Śląsku 21 marca 1921 r., ulotki propagandowe niemieckie i polskie z okresu plebiscytu i powstań śląskich Nie damy Śląska, Górnoślązacy! Miłuj prawdę i głosuj za Polską!, niemiecki znaczek propagandowy Pieronie lach nichf Ich wähle Deutsch, medal Na pamiątkę walki na obszarze plebiscytowym 1921 r., pocztówkę A gdy sie dostała w kasarni mury feldwebel pięścią uczył kultury..., pamiątkowy znaczek plebiscytowy Śląsk nasz – Tak nam dopomóż Bóg.

Ważną częścią wystawy są pisma i dokumenty związane z uczestnikiem powstań śląskich, porucznikiem Wojska Polskiego Janem Wojciechowskim, z widniejącym na jednym z pism podpisem Alfonsa Zgrzebnioka, dowódcy głównego Polskiej Organizacji Wojskowej Górnego Śląska. Prezentowane są również liczne fotografie.

Przestrzeń wystawową dopełniają cztery sztandary Związku Powstańców Śląskich z lat dwudziestych i trzydziestych XX wieku: Grupa Bielsko, Pułk Bielski, Grupa Buczkowice i Grupa Dziedzice oraz plakieta okolicznościowa upamiętniająca przyłączenie części Górnego Śląska do Polski Polsko! Wraca do Ciebie Śląsk Piastowy 20. III. 1921 - 3. V. 1922.
Wystawę W obronie Śląska piastowego. Od Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego do powstań śląskich oglądać można w muzeum do końca roku.


opr. JacK

Na zdjęciu sala wystawowa

 

Na zdjęciu sala wystawowa

 

Na zdjęciu sala wystawowa