Uhonorowano powstańców śląskich

Na zdjęciu pomnik fot. Jacek Kachel Wydział Prasowy UM w BB

Instytut Pamięci Narodowej oznaczył znakiem pamięci Tobie Polsko wspólny grób Jadwigi i Wincentego Baronów - uczestników powstań śląskich - spoczywających na cmentarzu przy kościele św. Barbary przy ul. Cyprysowej w Mikuszowicach Krakowskich w Bielsku-Białej. 

Akcja oznaczania grobów znakiem pamięci, opracowanym przez Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach, rozpoczęła się 5 lipca 2021 r - w dzień setnej rocznicy zakończenia III powstania śląskiego. Znak pamięci Tobie Polsko ma formę proporczyka o rozmiarach ok. 20 x 8 cm wykonanego z porcelany nagrobnej. Umieszczono na nim inwokację Tobie Polsko, pod którą znajduje się wizerunek orła otoczonego datami powstań, a poniżej napisy Grób Powstańca Śląskiego i Instytut Pamięci Narodowe.

IPN honoruje powstańców śląskich, którzy spoczywają na polskich cmentarzach. Przypomina lokalnym społecznościom groby tych, którzy w latach 1919-1921 przelewali krew za powrót Górnego Śląska do Polski. Wytypowane do oznaczenia groby zostały zgłoszone do Instytutu Pamięci Narodowej w ramach akcji pn. Powstańcy to wiara, nadzieja i cud. Ocalmy groby powstańców śląskich od zapomnienia! i przechodzą proces weryfikacji zakończony wpisaniem do ewidencji grobów weteranów walk o wolność i niepodległość Polski.

Uroczystość oznaczenia wspólnego grobu śp. Jadwigi i Wincentego Baronów znakiem pamięci Tobie 3 listopada zorganizowało IPN w Katowicach we współpracy z Urzędem Miejskim w Bielsku-Białej. Wzięli w niej udział między innymi Władysława Baron - synowa powstańców śląskich wraz z rodziną, naczelnik Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Katowicach Jan Kwaśniewicz oraz wiceprzewodniczący bielskiej Rady Miejskiej Piotr Ryszka. Obecni byli także przedstawiciele kombatantów, sybiraków, harcerzy oraz młodzież szkolna z pocztami sztandarowymi. Uroczystość poprzedziła mszą odprawiona w kościele św. Barbary w Mikuszowicach Krakowskich.


Wincenty Baron (ur. 19.01.1890 r. w Koźlu, zm. 13.03.1943 r. w Mikuszowicach) był uczestnikiem III powstania śląskiego, zastępcą dowódcy kompanii kozielskiej, kapelmistrzem wojskowym, żołnierzem 21 Pułku Artylerii Lekkiej w Bielsku w stopniu chorążego Odznaczony został Krzyżem Niepodległości oraz Śląskim Krzyżem Wolności i Zasługi.
Jadwiga Baron (ur. 15.07.1900 r., zm. 17.09.1946 r.), żona Wincentego, była uczestniczką powstań śląskich, działaczką plebiscytową na Górnym Śląsku. 2 września 1939 roku została zmobilizowana do Wojska Polskiego jako sanitariuszka i ewakuowana na Wołyń, gdzie pracowała w szpitalu polowym Armii Kraków. Po zwolnieniu z niewoli sowieckiej znalazła się we Lwowie, skąd w grudniu 1939 roku przeszła na teren okupacji niemieckiej i została wywieziona do obozu jenieckiego w Sudetach. W 1940 roku szczęśliwie powróciła do Mikuszowic. Została odznaczona Medalem i Krzyżem Niepodległości.

JacK