Przeciążeni uczniowie

Na zdjęciu budynek Ze zbiorów Jacka Kachla

Niektóre problemy oświatowe nie zmieniają się mimo upływu lat. Jest rzeczą udowodnioną, że najwięcej przypadków skrzywienia kręgosłupa występuje w okresie przymusowego wieku szkolnego, głownie między 8 a 11 rokiem życia -alarmował w marcu 1913 roku Kurier Lwowski.  


Jedną z bardzo rozpowszechnionych chorób w wieku szkolnego jest skrzywienie kręgosłupa. Nie da się wprawdzie zaprzeczyć, że cierpienie to spotyka się także w wieku przedszkolnym i pewna ilość dzieci z tem zboczeniem wstępuje do szkoły. Jednak jest rzeczą udowodnioną, że najwięcej przypadków skrzywienia kręgosłupa występuje w okresie przymusowego wieku szkolnego, głownie między 8 a 11 rokiem życia, i ze liczba tych przypadków zwiększa się w każdej klasie. 
Gdy nieznaczne już zmiany w ustawieniu kręgosłupa rażą pod względem estetycznym, to każda cięższa forma tego zboczenia wywołuje upośledzenie zdrowia w mniejszym lub większym stopniu, a doprowadzić może do kalectwa, obowiązkiem szkoły jest chronić dzieci przed tymi czynnikami, które takie zboczenie wywołują lub też do rozwoju jego się przyczyniają. 
Jednym z tych czynników obok krótkowzroczności, nieprawidłowych ławek i złego oświetlenia izb szkolnych, jest nieodpowiednie noszenie książek szkolnych w zwieszonej ręce lub pod pachą. Oba sposoby są szkodliwe. 
Przez dźwiganie w ręce zwieszonej dość znacznego ciężaru, a więc wskutek jednostronnego obciążenia kręgów, dziecko przychyla się w przeciwną stronę dla utrzymania równowagi. Wskutek tego przychodzi zwolna do nierównego rozrostu kręgosłupów, kręgosłup krzywi się i klatka piersiowa staje się niesymetryczną. Nadto przy noszeniu książek pod pachą utrudnione jest oddychanie. Złe skutki takiego noszenia książek pojawiają się tem pewniej, gdy dziecko nawykło do noszenia książek zawsze w tej samej ręce. 
Należy przeto wpływać na młodzież szkół miejskich, aby bezwarunkowo nie przynosiła więcej książek i przyborów do szkoły niż nauka szkolna koniecznie wymaga, oraz pouczać rodziców przy wpisach, że lepszym sposobem noszenia książek jest używanie tornistra na plecach, O ile dzieci nie miałyby tornistrów, należy im przypominać, że idąc do szkoły z miejsc odległych powinny często przekładać ciężar z jednej ręki do drogiej
- podpowiadał Kurier Lwowski. 

Jak widać, niektóre problemy oświatowe nie zmieniają się mimo upływu lat. 

Jacek Kachel