Poświęcenie Domu Ludowego w Leszczynach

Na zdjęciu plakat Ze zbiorów Jacka Kachla

W maju 1913 roku społeczność Leszczyn wybudowała Dom Ludowy, który stał się centrum życia społecznego i kulturalnego tej miejscowości.


Tak to wydarzenie relacjonowały ówczesne dzienniki. Dom Ludowy w Leszczynach, powstał dzięki: Zapobiegliwością miejscowego Koła włościańskiego TSL oraz Kółka rolniczego, wreszcie przy pomocy ofiarnego społeczeństwa polskiego stanął w tutejszej miejscowości dom ludowy, z którego oświata i miłość Ojczyzny roznosić się będzie między tutejszy lud rolny i robotniczy, który będzie bronił każdą duszę polską przed wabiącemi sidłami wrogów. 

Dom Ludowy w Leszczynach poświęcono uroczyście w niedzielę, 18 maja 1913 roku. Rano odbyło się nabożeństwo połączone z obchodami majowymi w Straconce. Podczas sumy wygłosił podniosłe kazanie ks. prof. Sodawski z Żywca. Przemawiał prof. Podgórski. Ze Straconki ruszył duży pochód złożony z około 1.000 ludzi przez Lipnik do Leszczyny przed Dom Ludowy.
Aktu poświecenia dokonał miejscowy proboszcz, ks. Padykuła mową pełną głębokich myśli. P. Tabaczyński z Krakowa przemawiał imieniem Zarządu Głównego TSL, poseł Zamorski, przypominając historyę niedawno wybudowanego Domu Ludowego w Mikuszowicach, podniósł zasługi nauczycielstwa w organizowaniu ludności kresowej i wskazał na powstałą w Leszczynach placówkę jako na owoc współdziałania uświadomionych włościan i robotników i ofiarnego nauczycielstwa z panem Czarneckim na czele. Poseł Dobija wskazał na postępy pracy narodowej na kresach, P. Turakiewicz z Kobiernic składał życzenia pomyślności imieniem Zarządu powiatowego Kółek rolniczych, prof. Podgórski imieniem Sokoła, Dr. Mikułowski imieniem Koła TSL w Białej, p. Pysz imieniem robotników. W końcu P. Frydel, prezes Koła TSL w Leszczynach, podziękował zebranym za obecność, a P. Czarnecki odczytał telegramy i (wymienił datki, nadesłane w ostatnich czasach na budowę domu. Powszechną uwagę zwrócił fakt, że datki te jak zwykle pochodziły w przeważnej części z Galicy wschodniej. Śpiewem patryotycznym zakończono tę piękną uroczystość. 
Wśród obecnych zauważyliśmy jeszcze Delegatów Komory arcyksiążęcej z Żywca (Arcyksiążę Karol Stefan darował jak wiadomo grunt pod budowę domu), dalej Dyrektora Dra Niżyńskiego, Dyrektora. Steina z kilku profesorami i wiele osób z Nauczycielstwa. 

Sam Dom Ludowy, stanowiący własność kółka rolniczego i Koła TSL w Leszczynach, przedstawiała się okazale. Stał tuż przy gościńcu żywieckim w domu mieścił się sklep kółka rolniczego i czytelnia, a na pięterku było parę pokoików przeznaczonych na mieszkania prywatne. Brakowało tylko dużej sali na zgromadzenia, ale jak zapewniali inicjatorzy, i ta ma zostać wkrótce dobudowana.

Jacek Kachel