Piękno drewnianych kościołów

Na zdjęciu plakat fot. Jacek Kachel Wydział Prasowy UM w BB

O urodzie i wartości historycznej drewnianych kościołów w diecezji bielsko-żywieckiej opowiadał 16 marca w Książnicy Beskidzkiej ks. dr Szymon Tracz. Spotkanie połączone było z promocją jego książki Blaski i splendor drewnianych kościołów beskidzkiego muzeum rozproszonego diecezji bielsko-żywieckiej


Dyrektor Książnicy Beskidzkiej Katarzyna Ruchała przedstawiła autora, który jest diecezjalnym konserwatorem zabytków i sztuki sakralnej diecezji bielsko-żywieckiej, mediewistą i autorem wielu publikacji naukowych i popularnonaukowych. Spotkanie z ks. dr. Szymonem Traczem poprowadziła dziennikarka rada Anioł Beskidów Miriam Arbter-Korczyńska.


Autor publikacji zarysował historię najstarszych drewnianych świątyń w naszej diecezji, ukazując ich piękno i porównując kościoły. Zwracał uwagę na fakt wzajemnego przenikania się nie tylko stylów, ale różnych tradycji kulturowych i sakralnych. Ks. Szymon Tracz omawiał poszczególne świątynie, opowiadał o ich tajemnicach. Pokazywał detale znajdujące się w ich wnętrzach, a na które zazwyczaj nie zwraca się uwagi. Przedstawił także idee rozproszonego muzeum działającego na terenie diecezji bielsko-żywieckiej. 


Publikację Blaski i splendor drewnianych kościołów beskidzkiego muzeum rozproszonego diecezji bielsko-żywieckiej dofinansowano ze środków Funduszu Leśnego w ramach konkursu pt. Drewno jest z lasu.


JacK 

Na zdjęciu stojący ludzie