Bystra w świetle protokołów

Na zdjęciu okładka Protokoły Rady Gminy Bystra 1886-1918 Okładka Protokoły Rady Gminy Bystra 1886-1918

Ukazała się nowa pozycja książkowa o historii regionu. Staraniem Towarzystwa Przyjaciół Bystrej wydano drukiem Protokoły Wydziału Gminnego Bystra Śląska 1886-1918. To źródło wiedzy na temat nie tylko Bystrej Śląskiej, ale całego regionu.

- Liczący 274 strony rękopis wykonany niemieckim pismem neogotyckim został znaleziony i zabezpieczony przed laty przez nauczyciela miejscowej szkoły podstawowej Józefa Śliwę, który przez wiele lat przechowywał dokument w swoim domu. Później, po sprzedaży domu, córka Ewa Śliwa-John przekazała protokoły kuzynowi i sąsiadowi, Mieczysławowi Gorylowi. Wiadomość o odnalezieniu nowego źródła dotarła do Towarzystwa Przyjaciół Bystrej. Na prośbę stowarzyszenia Mieczysław Goryl za pośrednictwem Ireny Misz przekazał rękopis towarzystwu, które postanowiło go wydać w formie książkowej. Odczytania pisma neogotyckiego, zapisania tekstu w języku niemieckim i następnie przetłumaczenia na język polski podjął się ks. Karol Tomecki - informuje Joanna Szkoda-Stwora, która zaopiekowała się pamiętnikiem i była inicjatorką jego wydania.

Przygotowanie wydawnictwa Protokoły Wydziału Gminnego Bystra Śląska 1886-1918 ((Protokoll-Buch der Gemeinde Bistrai) było możliwe dzięki pomocy finansowej Urzędu Gminy w Wilkowicach. Historyk Piotr Kenig z Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej dokonał redakcji językowej i merytorycznej tekstu niemieckiego oraz przygotował protokoły do druku.

W opracowaniu jak w soczewce ukazuje się obraz miejscowości i charakterystyka jej funkcjonowania. Mamy tam informacje o działalności szkoły ludowej, życiu religijnym, społecznym i politycznym. Z publikacji można dowiedzieć się, jak rozwijała się gmina i z jakimi trudnościami musiała się mierzyć.

Rękopis protokołów został w sierpniu br. przekazany do Archiwum Państwowego w Bielsku Białej.

Publikację współfinansowano ze środków z Unii Europejskiej - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie l9.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność - w ramach projektu grantowego Promowana Ziemia Bielska Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska.

JacK