Artefakty z dawnej Białej

Na zdjęciu plakat fot. Jacek Kachel Wydział Prasowy UM w BB

Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej przygotowało jubileuszową wystawę poświęconą trzechsetnej rocznicy nadania praw miejskich Białej. Można ja oglądać od wczoraj w zamku Sułkowskich.

300-lecie nadania praw miejskich Białej i rzeczy zwykłe tamtego czasu to nieduża, esencjonalna wystawa czasowa poświęcona ważnemu jubileuszowi dla historii dwumiasta na historycznym pograniczu Małopolski i Śląska - trzechsetnej rocznicy nadania praw miejskich Białej, która przypadała na 9 stycznia 2023 roku. 
- To bardzo ważna rocznica, a wystawa zawiera niezwykle interesujące i rzadko pokazywane artefakty, obrazujące dawne życie części naszego miasta – Białej, której historia wpisuje się w dzieje I Rzeczypospolitej. Ukazane są dzieje człowieka w konkretnym czasie i przestrzeni społeczno-gospodarczo-politycznej, od wsi w starostwie lipnickim do miasta królewskiego, jak i późniejsze koleje jej losu. Należy je pokazywać, czerpiąc wiedzę z zachowanych jeszcze źródeł. Możemy cieszyć się z kontaktu z przeszłością i możliwości przekazywania go obecnemu pokoleniu, które, miejmy nadzieję - udostępni je następnemu – mówił dyrektor Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej Marek Matlak. 

Ratuszowe pozostałości 
Na ekspozycji można zapoznać się m.in. z zespołem zabytków pozyskanych podczas zakończonych w 2022 roku prac archeologicznych na terenie modernizowanego placu Wojska Polskiego. Są to np. środki płatnicze z różnych kruszców, artefakty z mosiądzu, ołowiu i żelaza, fragmenty wyrobów szklanych i ceramicznych. To właśnie do tych eksponatów - rzeczy zwykłych tamtego czasu - nawiązuje tytuł wystawy, były one bowiem w codziennym użyciu na terenie tzw. starego rynku w Białej, gdzie mieściła się waga miejska oraz gospoda starościńska (austeria), która w latach 1723–1750 czasowo służyła za pierwszy ratusz miasta. W zamku można też obejrzeć, jak wyglądał ten plac.
Dopełnieniem projektu są tablice opisujące historię ukonstytuowania się miasteczka Biała i jego ratuszy, zilustrowaną zdjęciami, rysunkami i mapkami. 

Przywileje i talary
Najcenniejszą ze względu na jubileusz jest gablota bezpośrednio poświęcona nadaniu Białej praw miejskich. Pośród artefaktów można podziwiać kilka oryginalnych dokumentów urzędowych z lat 1729–1730 z królewskimi przywilejami dla protestanckich mieszczan Białej oraz dwa przykłady numizmatów z podobizną króla Augusta II Mocnego, z którego rąk Biała otrzymała prawa miejskie.  
Wystawę uzupełniają reprodukcje wykonanego w okresie międzywojennym ozalidu z zaginionego w 1945 roku dokumentu nadania praw miejskich Białej (nieudostępnianego ze względów konserwatorskich); pochodzącego z przełomu XVIII i XIX wieku herbu miasta (w oryginale na ekspozycji stałej MHwBB); konterfektu króla Augusta II Mocnego pędzla Marcello Bacciarellego eksponowanego w Zamku Królewskim w Warszawie oraz portretu starosty lipnickiego Jakuba Zygmunta Rybińskiego herbu Wydra prezentowanego w Muzeum Łazienek Królewskich w Warszawie.


Wystawa będzie dostępna do 28 maja i – po przerwie – od 7 września do 31 grudnia 2023 r. w zamkowym atrium.

JacK

Na zdjęciu wystawa

 

Na zdjęciu wystawa

 

Na zdjęciu wystawa

 

Na zdjęciu wystawa

 

Na zdjęciu wystawa

 

Na zdjęciu wystawa