Wsparcie dla NGO-sów

logo

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej zaprasza na spotkania dotyczące możliwości wsparcia dla organizacji pozarządowych. Chodzi o projekt OWES obszaru południowego realizowany przez Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości w partnerstwie z Bielskiem Stowarzyszeniem Artystycznym Teatr Grodzki.

Zakłada on wsparcie dla organizacji pozarządowych w zakresie dotacji na tworzenie miejsc pracy w wysokości 31.229 zł na osobę, dotacji na utrzymanie miejsc pracy w wysokości 32.400 zł na osobę, wsparcia reintegracyjnego w wysokości 10.800 zł na osobę, doradztwa prawnego, księgowego, marketingowego, w zakresie pozyskiwania funduszy i przygotowania wniosków o dotację oraz szkoleń i wizyt studyjnych.

Pełna lista spotkań:
26 marca, godz. 9.00, Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości, Bielsko-Biała, ul. Zacisze 5, sala nr 11,
3 kwietnia, godz. 16.30, Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki, Bielsko-Biała, ul. Stefanii Sempołowskiej 13, sala nr 306,
4 kwietnia, godz. 8.30, Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki, Bielsko-Biała, ul. Stefanii Sempołowskiej 13, sala nr 306,
9 kwietnia, godz. 16.30, Urząd Miejski w Cieszynie, ul. Rynek 1, sala nr 126,
10 kwietnia, godz. 16.30, Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości, Bielsko-Biała, ul. Zacisze 5, sala nr 11,
11 kwietnia, godz. 17.00, Przystanek Zabłocie, Żywiec, ul. Dworcowa 2, 16 kwietnia, godz. 16.30, Centrum Organizacji Pozarządowych, Bielsko-Biała, ul. Cieszyńska 18, sala nr 3.

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej zachęca do wybrania dogodnego terminu i zapisania się na spotkanie poprzez formularz: https://forms.gle/gJMgobqqnWhxYwyW8 lub kontaktu bezpośredniego: Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości tel. 33 496 02 44, Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki tel. 33 496 52 19.

W przypadku spotkania w Żywcu ośrodek prosi o zgłoszenia mailowe:
p.pojda@teatrgrodzki.pl
lub telefoniczne: 693 754 477.
W przypadku spotkania w Cieszynie również obowiązują zgłoszenia mailowe: skasprzak@um.cieszyn.pl.

oprac. ek

plakat