Wiosna w Tajemniczym Ogrodzie

Na zdjęciu dwoje młodych ludzi i członek Klubu Gaja niosą na płachcie chwasty wyrwane podczas prac na cmentarzu fot. Paweł Sowa / Wydział Prasowy UMBB

W maju robi się wreszcie ciepło i zielono. To dobry moment, by wyjść do parku czy ogrodu. Klub Gaja zaprasza uczniów z bielskich szkół i mieszkańców na wydarzenia edukacyjne w Tajemniczym Ogrodzie, które odbędą się 13 i 23 maja w godzinach 9.30-14.00. Ogród, który powstaje na nieużytku cmentarza żydowskiego to wspólna inicjatywa Klubu Gaja, Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Bielsku-Białej i miasta Bielska-Białej.

W Tajemniczym Ogrodzie, który powstaje przy zaangażowaniu wielu ludzi i instytucji, edukatorzy Klubu Gaja prowadzić będą aktywną edukację ekologiczną połączoną z poznawaniem przyrody i historii miejsca z pracami w terenie. W programie wydarzeń planowany jest m.in. spacer dendrologiczny, sprzątanie ogrodu i usuwanie rdestowca ostrokończystego – gatunku inwazyjnego, groźnego dla rodzimej przyrody - zajęcia o pszczołach dzikich i miodnych, warsztaty budowy budek lęgowych dla ptaków, które zostaną zamontowane w ogrodzie oraz wspólne sadzenie krzewów.

- Tajemniczy Ogród jest oazą zieleni w centrum Bielska-Białej. Stanowi on ostoję licznych gatunków ptaków, których liczba uzależniona jest od dostępu do pokarmu i miejsc gniazdowania. W trosce o awifaunę wskazane jest dosadzenie krzewów stanowiących bazę pokarmową dla ptaków, takich jak: jarzębina, dziki bez czarny czy głóg. Krzewy te przyczynią się także do zwiększenia bogactwa zapylających je owadów oraz będą cieszyć swoim pięknem i zapachem osoby odwiedzające to niezwykłe w naszym mieście miejsce – komentuje biolog z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Zbigniew Wilczek.

Prezes Klubu Gaja Jacek Bożek podkreśla: – Miasta zmieniają swoje podejście do przyrody. Powoli dociera do nas wszystkich, że jesteśmy od niej zależni. To właśnie jest podstawą działań społecznych i współpracy dla dobra nas wszystkich. Zrozumienie powiązań i współzależności pomiędzy ludźmi i światem przyrody. W naszej pracy budujemy kapitał społeczny wokół wartości, jaką jest środowisko naturalne. Dobrze, że mamy rozumiejących to partnerów z bardzo różnorodnych środowisk.

Tajemniczy Ogród powstaje w ramach projektu Klubu Gaja Święto Drzewa – ogrody dla klimatu i realizowany jest we współpracy z miastem Bielsko-Biała, Gminą Wyznaniową Żydowską i Galerią Bielską BWA.

Projekt Święto Drzewa – ogrody dla klimatu odbywa się przy dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Obecnie trwają prace nad stworzeniem pełnobranżowej dokumentacji projektowej zagospodarowania Tajemniczego Ogrodu wraz z uzyskaniem pozwoleń.

oprac. ek