Wielkomiejskie Bielsko

Na zdjęciu jedna z ulic miasta fot. Stowarzyszenie Olszówka

Na spacer miejskimi ulicami zaprasza 7 sierpnia Stowarzyszenie Olszówka. To wycieczka dla wszystkich zainteresowanych zabytkową architekturą Bielska oraz miejscami poświadczającymi jego wielkomiejski charakter. Spacer poprowadzi dr Ewa Janoszek.

W trakcie przechadzki będzie można dowiedzieć się, jak wyglądało bogacące się Bielsko na początku XIX wieku, co obecnie dzieje się pod powierzchnią jego ulic, kto projektował, budował oraz zamieszkiwał okazałe kamienice i wille. Jeśli uda się wejść za bramy tych budynków, będzie można zobaczyć, jakie artystyczne niespodzianki skrywają sienie i klatki schodowe. Trasa będzie wiodła przez miejsca znaczące dla różnych grup mieszkańców Bielska, od Dolnego Rynku – placu Smolki, matecznika bielskiego przemysłu, przez Bielski Syjon – kwartał od XVIII wieku należący do miejscowych ewangelików, dalej ulicami Adama Mickiewicza i Zygmunta Krasińskiego, zamieszkałymi niegdyś w dużej mierze przez zamożną społeczność żydowską.
Wycieczka rozpocznie się 7 sierpnia o godzinie 15.00. Aby zgłosić chęć udziału w spacerze, należy wysłać maila na adres: stowarzyszenieolszowka@gmail.com lub sms na numer telefonu 693 315 998. W treści należy wpisać imię, nazwisko oraz datę wycieczki, której dotyczy zgłoszenie.
Uczestnikami mogą być tylko osoby, które dostaną potwierdzenie zawierające informacje o miejscu zbiórki. Obowiązuje kolejność zgłoszeń. Wycieczki są bezpłatne.
Inicjatywę dofinansowują gmina Bielsko-Biała oraz Stowarzyszenie Olszówka ze środków pochodzących z 1% odpisu z podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego.
Patronat nad wydarzeniem sprawuje Bielsko-Bialskie Towarzystwo Historyczne. Wycieczka jest organizowana z okazji rocznicy połączenia miasta w ramach projektu edukacyjnego Stowarzyszenie Olszówka Historyczne szlaki Bielska-Białej. 70 lat dwumiasta. Program jest uzupełnieniem i kontynuacją realizowanego w roku 2020 projektu Historyczne szlaki Bielska-Białej.

źródło: Stowarzyszenie Olszówka

oprac. ek