Szerzej o innowacjach społecznych

Na zdjęciu siedziba Bielskiego Stowarzyszenia Artystycznego Teatru Grodzkiego przy ul. Stefanii Sempołowskiej 13 w Bielsku-Białej Na zdjęciu siedziba Bielskiego Stowarzyszenia Artystycznego Teatru Grodzkiego przy ul. Stefanii Sempołowskiej 13 w Bielsku-Białej gdzie odbędzie się spotkanie, fot. Paweł Sowa/Wydział Prasowy UMBB

Na spotkanie informacyjne w ramach projektu Śląska przestrzeń innowacji w subregionie południowym województwa śląskiego zapraszają Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS, Fundacja Fundusz Współpracy oraz Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki.

W programie spotkania zaplanowano kilka punktów. O realizacji i finansowaniu innowacji społecznych we współpracy z Inkubatorem Innowacji Społecznych na Śląsku będzie mówił Piotr Dominiak z Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS w Rybniku, natomiast o doświadczeniach z realizacji innowacji społecznej w obszarze współpracy sektora edukacji i nauki z biznesem Agnieszka Zielińska z Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Tematem innowacji społecznych w praktyce: niepozorne zmiany - wielkie efekty zajmie uczestników Ewa Błędowska z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim. O tym czym są obszary innowacji, czyli białe i zielone miejsca pracy, niski poziom zatrudnienia, depopulacja, rewitalizacja i ubóstwo energetyczne opowie Janusz Piechoczek z Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS w Rybniku. Na zakończenie odbędą się indywidualne konsultacje z przedstawicielami Inkubatora Innowacji Społecznych.

Spotkanie odbędzie się 27 lipca br. w godzinach 10.00-13.00 w Bielskim Stowarzyszeniu Artystycznym Teatr Grodzki przy ul. Stefanii Sempołowskiej 13 w Bielsku-Białej, III piętro, sala 306.
Organizatorzy zapraszają na nie przedstawicieli instytucji publicznych, organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów zainteresowanych udziałem w procesie rozwijania i tworzenia innowacji społecznych. Liczba miejsc na spotkaniu jest ograniczona. Aby wziąć w nim udział, należy zarejestrować się na stronie wydarzenia w portalu Evenea: https://app.evenea.pl/event/przestrzeninnowacji/.
Więcej informacji o projekcie pod adresem internetowym www.slaska.przestrzeninnowacji.pl.

oprac. ek