Modernizacja nawierzchni na Bystrzańskiej

Na zdjęciu plakat logo MZD

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej informuje, że od 15 do 24 listopada będą prowadzone prace związane z wymianą warstw bitumicznych na ulicy Bystrzańskiej, na odcinku od ul. Olszówki do hotelu Vienna. 
W trakcie tych robót będzie ograniczony bądź czasowo uniemożliwiony wjazd na ulicę Bystrzańską. Wykonawca zapewni ręczne sterowanie ruchem.


oprac. JacK