Powstanie mural - mozaika

Zdjęcie wykonane podczas debaty w Kubiszówce fot. Paweł Sowa/Wydział Prasowy UMBB

To co przebija z wypowiedzi bielszczan o swoim mieście to duma. Jest ona na pewno jedną z wartości wspólnych, których poszukiwano 16 lipca w Domu Kultury im. Wiktorii Kubisz podczas debaty Tożsamość miasta – nasz świat wartości. Wyłonione podczas dyskusji wartości zdobić będą mozaikowy mural obok DK.

- Podczas debaty społecznej przygotowanej w formie warsztatów w ramach projektu Mozaika BB realizowanego przez Kubiszówkę chcielibyśmy się dowiedzieć, co jest spoiwem, klejem łączącym pokolenia w tym mieście mającym wielobarwną, wielokulturową i wielowyznaniową historię – informowała na wstępie kierownik DK im. W. Kubisz Iwona Kusak. – Słyszymy często, że bielszczanie są dumni ze swojego pięknego, bogatego, interesująco położonego miasta, które daje możliwości rozwoju. Wskazane przez państwa wartości będziemy katalogować oraz rozmawiać o wzmacniaczach dla ich promocji.

Do udziału w debacie zaproszono 25 osób – dwa zespoły młodych ludzi, dwa zespoły dorosłych pracujących w różnych instytucjach, działających w organizacjach, oraz dwa zespoły seniorów związanych ze Stowarzyszeniem Akademia Seniora mającym siedzibę w DK. Poprowadziła ją wykonująca badania społeczne, związana z placówką kultury w Wodzisławiu Śląskim Magdalena Świergolik.

Uczestnicy debaty wybrali następujące wartości łączące mieszkańców Bielska-Białej: relacje międzypokoleniowe; dziedzictwo Studia Filmów Rysunkowych; atrakcyjne położenie w pobliżu gór; wielokulturowość, wielowyznaniowość, dziedzictwo kulturowe; różnorodność; tolerancja i wzajemny szacunek; wolność, ekologia; relacje i współpraca oraz praca. Każdy z debatujących miał po 4 punkty do przyznania najważniejszym – jego zdaniem – wartościom. I tak najwięcej (po 16 pkt.) zdobyły tolerancja i wzajemny szacunek oraz ekologia, na drugim miejscu (15 pkt.) uplasowały się relacje międzypokoleniowe, a na trzecim (12 pkt.) wolność.

Efektem debaty będzie raport inspirujący dalsze działania, a także mural – mozaika na parkanie oddzielającym parking Kubiszówki od budynku aresztu śledczego.
- Wybraliśmy mozaikę jako formę artystycznej wypowiedzi nawiązując do mozaik tworzonych przed laty przez znakomitego malarza, bielszczanina Ignacego Bieńka. W przyszłym tygodniu dostarczymy państwu pakiety z elementami mozaiki, które będzie można zabrać do domu, skleić i potem nam dostarczyć. Artyści zajmą się połączeniem ich i nałożeniem na ścianę – zapowiedziała I. Kusak.

wag