Nagrody teatralne 2020

Kurtyna w Teatrze Polskim w Bielsku-Białej fot. Paweł Sowa/Wydział Prasowy UMBB

Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej ogłosił nabór wniosków o Nagrodę Prezydenta Miasta Bielska-Białej w Dziedzinie Teatru 2020. Nagroda ta co roku wiąże się z obchodami Międzynarodowego Dnia Teatru przypadającego 27 marca.
Umotywowane wnioski można składać do 1 marca 2020 roku w siedzibie wydziału lub przesłać pod adresem: Wydział Kultury i Sztuki, pl. Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała.
Warunkiem przyjęcia wniosku o nagrodę jest załączenie podpisanego przez kandydata oświadczenia i klauzuli informacyjnej. Regulamin wraz z oświadczeniem i klauzulą informacyjną można pobrać ze strony internetowej https://bielsko-biala.pl/kultura w zakładce kultura/nagrody w dziedzinie teatru.
Wszelkie informacje na temat przyznawania nagrody w dziedzinie teatru można uzyskać pod numerem telefonu 33/497 14 75 lub pod adresem poczty elektronicznej: ebat@um.bielsko.pl