Medale św. Stanisława wręczone w Starym Bielsku

Na zdjęciu goście uroczystości w kościele św. Stanisława BM w Starym Bielsku fot. Robert Karp

W kościele św. Stanisława BM w Starym Bielsku 19 stycznia wręczono Medale św. Stanisława za szczególnie zaangażowanie w projekt restauracji świątyni, uczczono również 80. urodziny ks. Antoniego Kulawika, długoletniego proboszcza tej parafii.

We wspólnej modlitwie uczestniczyła starobielska społeczność oraz przedstawiciele rządu i parlamentu, samorządowcy, urzędnicy, konserwatorzy zabytków, projektanci, ofiarodawcy i sponsorzy. To dzięki ich rozlicznym staraniom nie tylko uchroniono świątynię przed postępującym niszczeniem, ale przywrócono jej pierwotny, średniowieczny kształt. Przy okazji prac renowacyjnych odkryto nieznane do tej pory fragmenty barwnej polichromii na wschodniej ścianie prezbiterium.

Po liturgii biskup diecezji bielsko-żywieckiej Piotr Greger wręczył Medale św. Stanisława, wyróżniono nimi: prezydenta Bielska-Białej Jarosława Klimaszewskiego, wiceministra inwestycji i rozwoju Grzegorza Pudę, diecezjalnego konserwatora zabytków i sztuki sakralnej ks. Szymona Tracza, przedstawicieli spółki Davis, małżeństwo Izabelę i Jana Kaniów, członka rady parafialnej Romana Brzóskę, byłego długoletniego przewodniczącego Rady Miejskiej Bielska-Białej Henryka Juszczyka. Dyplom honorowy Kapituły Medalu św. Stanisława otrzymał członek rady ekonomicznej parafii Bogdan Puchalik. Uhonorowano także proboszcza starobielskiej parafii ks. Zygmunta Siemianowskiego.

Podczas kazania bp P. Greger przypomniał drogę kapłańską ks. prałata Antoniego Kulawika. Życząc obfitości łask Bożych, dziękował szacownemu kapłanowi za 23 lata posługi w starobielskiej parafii i wszystkie starania podjęte dla odnowienie tej perły architektury średniowiecznej. O tym, że kościół w Starym Bielsku jest ważnym zabytkiem sakralnym, najlepiej świadczy fakt, że Muzeum Narodowe w Krakowie na wystawie Cud światła - prezentując najcenniejsze witraże polskie - umieściła wśród nich maswerk ze starobielskiej świątyni.

Warto przypomnieć, że prace konserwatorskie były prowadzone w ramach projektu Stare Bielsko – odNowa – prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w zabytkowym kościele św. Stanisława BM dla utworzenia nowej oferty kulturalnej regionu. Podczas remontu usunięto cementowe tynki na świątyni i zastąpiono je takimi, jakich używano w średniowieczu - z wykorzystaniem wapna gaszonego. Elewacja kościoła została pomalowana specjalną farbą wapienną. Wykonano też izolację fundamentów kościoła i konserwacja więźby dachowej oraz zabezpieczono strop świątyni. Wykonanie wszystkich tych prac możliwe było dzięki środkom z Funduszu Operacyjnego Województwa Śląskiego, wkładowi własnemu parafii oraz wydatnej pomocy Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. Koszt realizacji projektu wyniósł prawie 2,4 mln zł.

- Głównym celem projektu było zachowanie i wyeksponowanie wielokulturowego dziedzictwa województwa śląskiego, a także rozwój oferty kulturalnej kościoła - podkreśla obecny proboszcz parafii ks. Zygmunta Siemianowski, który zapowiada wiele działań mających na celu spopularyzowanie tej świątyni, między innymi uruchomienie wirtualnego zwiedzania kościoła.

JacK

O kościele
Gotycki kościół św. Stanisława wybudowano w drugiej połowie XIV w. Został ufundowany przez księcia cieszyńskiego Przemysława I Noszaka. To najstarszy obiekt Bielska-Białej. W kościele oprócz imponującego późnogotyckiego tryptyku z początku wieku XVI, przypisywanego Mistrzowi Rodziny Marii, znajdują się m.in. portale z 1380 roku, drzwi z zakrystii do prezbiterium z 1500 r. oraz gotyckie polichromie.
Świątynia pełniła funkcję kościoła parafialnego dla miasta Bielska i wsi Bielsko do 1447 r. Wówczas stała się kościołem filialnym parafii św. Mikołaja w Bielsku. W 1953 r. została erygowana parafia św. Stanisława w Starym Bielsku. Od 1992 r. parafia należy do diecezji bielsko-żywieckiej.