Lipa 2022

na zdjęciu osoby na scenie - organizatorzy konkursu fot. Paweł Sowa/Wydział Prasowy UMBB

Jeszcze do 5 czerwca br. organizatorzy czekają na zgłoszenia prac do Przeglądu Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Literackiej Lipa 2022. Organizatorem konkursu jest Spółdzielcze Centrum Kultury Best w Bielsku-Białej.

W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych i średnich, a także osoby dorosłe – dotychczasowi laureaci Lipy.

Każdy uczestnik może przesłać na konkurs sześć utworów literackich. Mogą to być wiersze, utwory prozatorskie i dramaty. Tematyka dowolna.

W przypadku prozy i dramatów objętość prac ograniczona jest do pięciu stron znormalizowanego maszynopisu. Teksty nie mogą być wcześniej publikowane. Prace można przesyłać listownie lub mailem.

Więcej informacji w regulaminie, który znajduje się pod adresem: http://sckbest.pl/konkursy/przeglad-lipa/regulamin-2022/.

Termin nadsyłania prac upływa 5 czerwca br. Jury wybierze sto najlepszych prac, które zostaną wydrukowane w pokonkursowej antologii. Więcej informacji na konkursowej stronie internetowej: http://sckbest.pl/konkursy/przeglad-lipa/.

- Jury wybiera sto najlepszych utworów spośród tysiąca dwustu, półtora tysiąca prac. Nagrodą główną jest antologia nagrodzonych tekstów oraz książki z indywidualnymi dedykacjami autorstwa jurorów. Wszystkie nagrody w przeglądzie są równorzędne. Podczas planowanego finału 21 października br. laureaci będą mieli okazję uczestniczyć w warsztatach prowadzonych przez jurorów Lipy – Tomasza Jastruna poetę, eseistę, Jana Pichetę polonistę, poetę, dziennikarza i Juliusza Wątrobę poetę, satyryka, wysłuchać koncertu w wykonaniu Czesława Mozila oraz porozmawiać z rówieśnikami w panelu dyskusyjnym. Takie są nasze plany. Mamy nadzieję, że pandemia nam nie przeszkodzi w ich realizacji i spotkamy się – jak co roku – ze znakomitymi laureatami Lipy – mówi dyrektorka Spółdzielczego Centrum Kultury Best w Bielsku-Białej Irena Edelman.

Prace należy przesłać na adres: Spółdzielcze Centrum Kultury Best przy SM Złote Łany, ul. Jutrzenki 22, 43-300 Bielsko-Biała – z dopiskiem Lipa 2022.

Zgłoszenie można również przesłać pocztą elektroniczną – prace wraz z załącznikami w folderze zip na email: zgloszenia@lipa.sckbest.pl. W tytule wiadomości należy wpisać: Lipa 2022, nazwisko i imię uczestnika oraz godło.

Wszelkich informacji związanych z organizacją i przebiegiem przeglądu udziela organizator – dyrektor Spółdzielczego Centrum Kultury Best Irena Edelman pod numerem telefonu 605 107 175 lub Arkady Raczek-Grabczak – nr tel. 691 664 634. Pytania można kierować również pod adresem e-mail: kontakt@lipa.sckbest.pl.

oprac. ek