Granty dla Kubiszówki

Na zdjęciu Dom Kultury im. Wiktorii Kubisz w Bielsku-Białej fot. Paweł Sowa/Wydział Prasowy UMBB

Cztery duże projekty z funduszy zewnętrznych zrealizuje w tym roku Dom Kultury im. Wiktorii Kubisz w Bielsku-Białej. Jeden z nich jest projektem infrastrukturalnym i dotyczy modernizacji oświetlenia i nagłośnienia, pozostałe skupiają się na działaniach kulturalnych. Operatorem programów finansowanych ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest Narodowe Centrum Kultury. Bielska placówka otrzymała granty na projekty: BB dla dzieci w sieci, Mozaika BB – nasz świat wartości i Granice języka – granicami świata.
- Mamy w tym roku rękę do projektów – mówi z radością i dumą kierownik DK Kubiszówka Iwona Kusak. - Rzadko się zdarza, że aż tyle inicjatyw przechodzi i tyle pieniędzy udaje się uzyskać – dodaje.

BB dla dzieci w sieci
Projekt będzie polegał na zrealizowaniu cyklu familijnych filmów popularyzujących wiedzę o historii i dziedzictwie kulturowym Bielska-Białej dla dzieci i ich rodziców. W jego ramach powstanie strona internetowa, na której znajdą się filmy edukacyjne opowiadające o historii, sztuce, architekturze i obyczajach dawnych miast Bielska i Białej, animowane filmy – adaptacje opowiadań i legend napisanych przez dzieci, których akcja toczy się w ważnych historycznie i kulturowo miejscach miasta. Kubiszówka ogłosi też konkurs online dla dzieci i młodzieży na legendę bądź opowiadanie z motywem Bielska-Białej. Nagrodzone w konkursie prace zostaną zarejestrowane w formie filmów animowanych i opublikowane na stronie projektu. Tam też zostanie umieszczona interaktywna mapa historycznych miejsc Bielska-Białej.
- Do realizacji filmów edukacyjnych chcemy zaangażować znane bielskie postacie, które są ekspertami w zakresie lokalnej historii – mówi I. Kusak. - Jesteśmy pewni realizacji tego projektu, to pomysł na czasy pandemii. Ministerialny program Kultura w sieci jest elementem tarczy antykryzysowej w kulturze i wsparciem sektora kultury w związku z utrudnieniami w działalności wynikającymi z sytuacji epidemii - dodaje. W sieci filmy pojawią się jesienią. Teraz przed domem kultury dużo pracy. Najpierw trzeba przygotować scenariusze, później obrazy zrealizować.

Mozaika BB – nasz świat wartości
Grant z programu Kultura Interwencje na projekt Mozaika BB – nasz świat wartości zakłada cykl warsztatów z technik tworzenia mozaiki, zaprojektowanie jej, a następnie wykonanie, przy wsparciu artystów, na murze oddzielającym parking za Kubiszówką od zakładu karnego. Tematem mozaiki będą wartości łączące społeczność miasta i tworzące jego tożsamość.

Granice języka – granicami świata
Ojczysty dodaj do ulubionych to tytuł programu NCK, z którego Kubiszówka otrzymała, już po raz piąty, pieniądze na projekt Granice języka – granicami świata. Tegoroczna, zaplanowana na jesień edycja warsztatów językowych, będzie poświęcona antropologii słowa relacjom między człowiekiem, językiem a kulturą.

- Podejmiemy temat języka jako podstawowego narzędzia myślenia i komunikacji oraz nośnika przekazywania kultury. Pokażemy różne formy obecności słowa w kulturze oraz jego funkcje – mówi kierownik Kubiszówki. - Przybliżymy młodym ludziom historię języka od czasów jego powstania – od języka mówionego, przez wynalazek druku po współczesne media. Będziemy też organizować warsztaty z kaligrafii i inne działania warsztatowe, które zakończy u nas, już tradycyjnie, Młodzieżowe Forum Językowe. Do tych dwóch projektów – Mozaika BB i Granice języka bardzo potrzebni są nam ludzie. Dlatego tak bardzo nam zależy na tym, aby od września można było się spotkać. Zwłaszcza Mozaika BB to jest bardzo piękny projekt, po którym pozostanie trwała rzecz – mozaikowy mural – dodaje Iwona Kusak.

Wszystkie projekty zostaną zrealizowane do końca października tego roku. Co się stanie, jeśli domy kultury nie zostaną, z powodu pandemii, otwarte dla mieszkańców? Czy będzie możliwość aktualizacji projektów, przesunięcia pieniędzy? Tego na razie nie wiadomo.

Emilia Klejmont