Ewangelicki krajobraz Bielska-Białej

Na zdjęciu prof. Ewa Chojecka i Piotr Koenig, autor albumu Na zdjęciu prof. Ewa Chojecka i Piotr Koenig, autor albumu; fot. Jacek Kachel

Album Ewangelicki krajobraz Bielska-Białej 23 stycznia w Książnicy Beskidzkiej zaprezentowali prof. Ewa Chojecka, Piotr Koenig i Jan Więcek. Nowa publikacja zawiera - zilustrowane licznymi zdjęciami i widokówkami - informacje ukazujące historię i dzisiejszy obraz trzech ewangelickich kościołów oraz ich otoczenia.

W albumie zgromadzono dawne litografie, pocztówki, fotografie - sprzed lat i te współczesne. Panoramę obrazów poprzedza zwięzły opis pięciu wieków bielsko-bialskiej wspólnoty ewangelickiej, którego autorem jest Piotr Kenig. Podczas promocji Piotr Kenig w barwny i uporządkowany sposób przeprowadził licznie zgromadzonych przez wieki historii, dzięki jego narracji dobrze znane ścieżki zyskały nowy blask. Jak informował Jan Więcek, jeden z inicjatorów publikacji, ma ona być nie tylko zapisem przeszłości, ale miłym podarunkiem na każdą okazję. Album może posłużyć jako rodzaj przewodnika, turystom pokazuje miejsca pamięci i żywej tradycji, dla mieszkańców jest świadectwem kulturowego dziedzictwa. Profesor Ewa Chojecka podkreślała, że album jest części składową tutejszej tożsamości, a dla miejscowych ewangelików stanowi dowód trwania i przetrwania; jest znakiem żywej wspólnoty.

Wydawnictwo powstało między innymi dzięki wsparciu finansowemu Lokalnej Organizacji Turystycznej Beskidy.

JacK