Ekumeniczny Maraton Biblijny 2020

Na zdjęciu ks. bp Roman Pindel czyta Biblię Ks. bp Roman Pindel; fot. Paweł Sowa/Wydział Prasowy UMBB

Już po raz 12. w Książnicy Beskidzkiej odbył się Ekumeniczny Maraton Biblijny. 30 stycznia czytano Księgę Jozuego. Przypomniano dzieje narodu wybranego i podboju ziemi Kanaan przez Izraelitów. Ekumeniczne spotkanie rozpoczął minikoncert Janusza Kohuta.

Otwierając spotkanie w Książnicy Beskidzkiej ordynariusz diecezji bielsko-żywieckiej Kościoła rzymskokatolickiego ks. bp Roman Pindel podkreślił, że możemy się nazywać ludem księgi. Przypomniał, że Jozue otrzymał od Boga gwarancje trwania z nim, jeśli nie będzie zbaczał z drogi wierności Bogu. Biskup diecezji cieszyńskiej Kościoła ewangelicko-augsburskiego Adrian Korczago ukazał życie Jozuego jako przykład spełniania przez Boga obietnic, jednocześnie podkreślił, że słowo Boże będzie trwało przez kolejne wieki, a odczytywać będą je inni powołani, nowi ludzie.

Wersety ze starotestamentowej księgi przeczytali również przedstawiciele - wyznań prawosławnego i grekokatolickiego, baptystów, Kościoła polsko-katolickiego oraz przewodnicząca Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Bielsku-Białej Dorota Wiewióra. Biblię czytali także poseł na Sejm RP Przemysław Drabek, prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski i starosta powiatu bielskiego Andrzej Płonka oraz przedstawiciele środowisk - akademickiego, lekarskiego i artystycznego, a także osoba niewidoma, odczytująca Pismo Święte za pomocą alfabetu Braille’a.

Tegorocznemu Maratonowi Biblijnemu towarzyszyła fotograficzna Ludzie Ziemi Świętej autorstwa Marka Bernackiego prezentowana w KB. Warto podkreślić, że Bielski Maraton Biblijny jest inicjatywą, która wpisuje się w wezwanie papieża Franciszka zawarte w liście ogłaszającym Niedzielę Słowa Bożego.

W kościołach lokalnych istnieje bogactwo inicjatyw, które pozwalają wierzącym na coraz większy dostęp do Pisma Świętego, tak że czują oni wdzięczność za ten wielki dar, są zaangażowani, by żyć nim w codzienności i odpowiedzialni, aby świadczyć o nim harmonijnym oraz spójnym życiem – napisał papież Franciszek w liście Aperuit Illis. Dokument zwraca także uwagę na jednoczący charakter Pisma Świętego. Biblia jest Księgą Ludu Pana, który w słuchaniu Jego głosu przechodzi od rozproszenia i podziału do jedności. Słowo Boga jednoczy wiernych i sprawia, że stają się jednym ludem. Te słowa towarzyszyły całemu wydarzeniu, którego współorganizatorem było diecezjalne Radio Anioł Beskidów.

JacK