Zakład Patomorfologii z akredytacją

Szpital wojewódzki w Bielsku-Białej Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej, fot. Paweł Sowa / Wydział Prasowy UMBB

Zakład Patomorfologii Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej uzyskał akredytację Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. W procesie weryfikacji diagnostyki patomorfologicznej pod kątem zgodności z nowymi standardami akredytacyjnymi resortu zdrowia, jednostka bielskiego szpitala uzyskała najwyższą w Polsce liczbę punktów.

Kierownik Zakładu Patomorfologii Szpitala Wojewódzkiego dr n. med. Piotr Wandzel wyjaśnił, że akredytację otrzymuje się po uzyskaniu co najmniej 75 procent punktów, z ogólnej liczby przyznawanej przez Ministerstwo Zdrowia.

- Nasz zakład osiągnął 96 procent. Jesteśmy jedyną placówką w Polsce z tak wysokim wynikiem - powiedział kierownik.

Akredytację Ministerstwa Zdrowia oraz świetny wynik udało się osiągnąć dzięki zaangażowaniu całego zespołu, który pracuje w Zakładzie Patomorfologii Szpitala Wojewódzkiego. Wdrożenie wszystkich procedur trwało prawie rok.

Kompleksową wizytację przeprowadziło Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, będące jednostką Ministerstwa Zdrowia. Sprawdzano przebieg całego procesu badania patomorfologicznego - od pobrania materiału cytologicznego lub tkankowego w celu wykonania badania mikroskopowego aż po ustalenie rozpoznania.

- Wdrożyliśmy procedury, które szczegółowo określają, jak pracować z każdym rodzajem pobranej tkanki, np. wyciętą nerką, pęcherzykiem żółciowym czy próbkami z macicy. Chodzi o wprowadzenie jednakowych standardów pracy, aby nie dochodziło do sytuacji, że np. w jednym zakładzie patomorfologii pobiera się trzy wycinki, w innym pięć, a w kolejnym pięćdziesiąt - powiedział dr Wandzel.

Jednocześnie Zakład Patomorfologii Szpitala Wojewódzkiego monitoruje czas dostarczania materiału z bloku operacyjnego, czas przebywania pobranego materiału w formalinie oraz czas potrzebny do postawienia rozpoznania patomorfologicznego.

- Akredytacja gwarantuje, że wszędzie pobiera się tyle samo próbek i stosowane są takie same metody ich badania. Na koniec rozpoznanie patomorfologiczne w przypadku nowotworów przybiera postać raportu synoptycznego z określeniem wszystkich czynników predykcyjnych - w tym badań genetycznych i molekularnych potrzebnych do dalszego leczenia. Dzięki temu np. onkolog z każdego ośrodka w Bielsku-Białej i poza nim, który bierze do ręki przygotowany u nas raport wie, że zachowaliśmy najwyższe normy i podane przez nas wyniki są wiarygodne - podkreślił dr Piotr Wandzel.

Dodatkowo specjaliści z CMJ sprawdzali bezpieczeństwo i higienę pracy zespołu pracującego w Zakładzie Patomorfologii Szpitala Wojewódzkiego, w tym m.in. zabezpieczenie przed zakażeniami.

Zakład Patomorfologii Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej posiada także licencję Polskiego Towarzystwa Patologów na prowadzenie badań histopatologicznych, histochemicznych, immunohistochemicznych, śródoperacyjnych i cytologicznych.

Patomorfologia zajmuje się rozpoznawaniem, klasyfikacją oraz czynnikami prognostycznymi chorób na podstawie zmian morfologicznych w tkankach i narządach. To nauka interdyscyplinarna – istotna dla diagnostyki i leczenia chorób wielu specjalności. Wyniki badania patomorfologicznego są m.in. kluczowe dla leczenia osób z chorobami nowotworowymi.

Obecnie akredytację Ministerstwa Zdrowia posiada 25 zakładów patomorfologii w Polsce.

źródło: Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej