Pomoc dla osób niepełnosprawnych

Na zdjęciu człowiek na wózku fot.pexels.com

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej pomaga i poprawia jakości życia podopiecznego.

Miasto Bielsko-Biała przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej realizuje program ministra rodziny i polityki społecznej, współfinansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego, Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej– edycja 2023. Jego celem jest wprowadzenie usług asystenta osobistego jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. 
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej to niewątpliwie bardzo potrzebna osoba, która współpracuje z osobą z niepełnosprawnością. W szczególności wspiera osoby niepełnosprawne przy:
●    wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;
●    wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca;
●    załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;
●    korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (na przykład: muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa).

Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie:
●    poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia;
●    wsparcia osób niepełnosprawnych oraz zapewnienia pomocy adekwatnej do potrzeb;
●    uczestnictwa osób niepełnosprawnych w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych i tym podobnych;
●    dofinansowania jednostek samorządu terytorialnego w ramach realizowanych zadań mających na celu wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych.

Zainteresowanych programem i szukających informacji na temat asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej zapraszamy na stronę internetową bielksiego MOPS-u: https://www.mops.bielsko.pl/strona/program-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2023

Można kontaktować się także z Biurem Projektów i Programów Społecznych w Miejskim Centrum Usług Społecznościowych w Bielsku-Białej przy ul. Wzgórze 14, tel. 33 50 66 400 

opr. JacK 
 

osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim trzyma się za rękę z asystentem i idą razem na spacer
Fot. Agnieszki Sudnikowicz