Nowe urządzenia diagnostyczne w Szpitalu Wojewódzkim

Sprzęt medyczny fot. z archiwum Szpitala Wojewódzkiego

Oddział Urologii i Onkologii Urologicznej Szpitala Wojewódzkiego ma nowoczesne urządzenia, które pozwalają zdiagnozować, a następnie usunąć nawet najdrobniejszą zmianę pęcherza moczowego. Rak tego narządu należy do często występujących nowotworów, w ciągu roku w tym szpitalu nowotwory pęcherza rozpoznawane są u ok. 300 pacjentów.

Szpital Wojewódzki posiada tor wizyjny do diagnostyki i leczenia powierzchownych guzów pęcherza moczowego. Urządzenie kosztowało ponad 230 tys. zł. Dzięki kamerze używanej w tym zestawie można zobrazować najdrobniejsze zmiany nowotworowe, istnieje również możliwość powiększania obrazu badanego obszaru. Dodatkowo zakupiony sprzęt posiada źródło światła typu NBI, czyli Narrow Band Imagin. To specjalna, nieinwazyjna metoda diagnozowania za pomocą właściwości fal świetlnych, która pozwala znacznie dokładniej zobaczyć strukturę oraz rozmieszczenie naczyń krwionośnych. W zielonym i niebieskim filtrze lepiej widać miejsca, w których ukrwienie jest znaczniej bardziej intensywne. Dla specjalisty to sygnał, że dzieje się coś niedobrego. Nierzadko okazuje się, że doszło do pierwszych zmian nowotworowych.
- Często są to bardzo drobne zmiany. Ich przeoczenie mogłoby oznaczać, że dojdzie do wznowienia raka. Nowy aparat pozwala nam uniknąć takich sytuacji. Możemy precyzyjnie usunąć wszelkie, nawet najdrobniejsze oznaki raka – wyjaśnił lekarz urolog Grzegorz Kies. Specjalista podkreślił, że stosowanie tego typu toru wizyjnego ogranicza czas hospitalizacji pacjenta.
Z kolei aparat do biopsji fuzyjnej prostaty wyposażony jest w nowoczesną metodę obrazowania i innowacyjny system fuzji, czyli nakładania obrazów USG i rezonansu magnetycznego (MRI). Dzięki temu można namierzać miejsca, w których zachodzi podejrzenie, że doszło do zmian nowotworowych. Zestaw do biopsji fuzyjnej prostaty kosztował prawie 710 tys. zł.
Tor wizyjny oraz zestaw do biopsji prostaty kupiono w ramach realizacji w projektu Zdrowy Śląsk! Zwiększenie dostępności i jakości świadczeń medycznych w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej poprzez doposażenie i wymianę sprzętu medycznego. Dofinansowanie, które uzyskał szpital do programu Zdrowy Śląsk, wyniosło 15,5 mln złotych.

Szpital Wojewódzki rozszerzy e-usługi
Do 2022 r. powinna zostać uruchomiona Śląska Cyfrowa Platforma Medyczna eCareMed. Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej jest jedną z 11 placówek medycznych w województwie śląskim, które przystąpiły do realizacji tego projektu. Szpital planuje rozszerzyć zakres medycznych e-usług, które umożliwią pacjentom większy kontakt z placówką przy pomocy Internetu. Platforma eCareMed będzie realizowała potrzeby pacjentów w zakresie świadczenia elektronicznych usług publicznych, usług telemedycznych, w tym rehabilitacji kardiologicznej i opieki pozaszpitalnej. To projekt interdyscyplinarny łączący obszary medycyny, informatyki i zarządzania.
Dyrektor ds. administracyjno-technicznych Szpitala Wojewódzkiego Łukasz Matlakiewicz informuje, że budowa platformy finansowana jest z unijnych dotacji przyznanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
– Nasza placówka wystąpiła o 7,7 mln złotych dotacji. Całość wydatków związanych z udziałem Szpitala Wojewódzkiego w projekcie wynosi ponad 9 mln, brakujące fundusze da województwo śląskie – wyjaśnił dyrektor. Za otrzymanie pieniądze Szpital Wojewódzki kupi m.in. komputery, serwery i urządzenia sieciowe.
– Podniesiemy jakość, poszerzymy zakres i rozpowszechnimy e-usługi – dodaje Łukasz Matlakiewicz. Liczy, że umowa na dofinansowanie podpisana zostanie już po pierwszym kwartale tego roku.
W Szpitalu Wojewódzkim zainstalowane mają zostać m.in. elektroniczny system zarządzania ruchem pacjentów, innowacyjny system obiegu dokumentów, a także nowa poczta elektroniczna. Chorzy będą korzystać z mobilnej aplikacji, która pozwoli na bieżący dostęp do dokumentacji medycznej. Wprowadzony zostanie katalog e-usług, zawierający interaktywne formularze, pozwalające na zdalny kontakt ze Szpitalem Wojewódzkim i ocenę jego działalności.
Koszt uruchomienia Śląskiej Platformy Medycznej eCareMed to ponad 78 mln zł. Dofinansowanie z funduszy unijnych wynosi ponad 67 mln zł.

r