Konkurs PFRON dla organizacji pozarządowych

na zdjęciu osoba niepełnosprawna na wózku inwalidzkim widziana od tyłu fot. Paweł Sowa/Wydział Prasowy UMBB

Do 6 listopada organizacje pozarządowe mogą wnioskować o środki w ramach konkursu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Pokonamy bariery. Pieniądze zostaną przekazane m.in. na funkcjonowanie placówek i aktywizację zawodową. Na te działania PFRON chce przeznaczyć 100 mln zł.

Konkurs PFRON jest podzielony na sześć kierunków pomocy: wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy, zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych, wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia, zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do informacji, poprawa jakości funkcjonowania otoczenia osób niepełnosprawnych oraz upowszechnianie pozytywnych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych i wiedzy dotyczącej niepełnosprawności.

Aż 67 mln zł ma trafić do organizacji, które zajmują się zwiększaniem samodzielności osób z niepełnosprawnością poprzez prowadzenie rehabilitacji w placówce (w trybie ciągłym) lub poza nią (w formie m.in. szkoleń, kursów, warsztatów, grupowych i indywidualnych zajęć czy usług wspierających). To też treningi sportowe realizowane w sposób ciągły lub cykliczny i projekty, w których zaplanowane zostanie wsparcie polegające na przeciwdziałaniu skutkom wywołanym przez pandemię koronawirusa.

Drugim pod względem nakładów kierunkiem pomocy jest aktywizacja zawodowa, na którą PFRON chce przeznaczyć 14 mln zł. Co warte podkreślenia, przy ocenianiu rezultatów tej części konkursów będzie brane pod uwagę to, ilu osobom udało się pomóc znaleźć zatrudnienie.

Szczegóły konkursu można znaleźć na stronie PFRON pod linkiem:
https://www.pfron.org.pl/organizacje-pozarzadowe/projekty-i-konkursy-dla-organizacji-pozarzadowych/zadania-zlecane-konkurs/pokonamy-bariery-konkurs-nr-12020/ogloszenie-z-dnia-9-pazdziernika-2020/

źródło: http://www.niepelnosprawni.pl/
oprac. ek