Zwycięskie projekty Budżetu Obywatelskiego 2021

Na zdjęciu logo Budżetu Obywatelskiego Bielska-Białej 2021

Propozycje zatytułowane 332 drzewa i 5 gałęzi oraz Poligon Strażacki BB otrzymały najwięcej głosów wśród ogólnomiejskich projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego Bielska-Białej na 2021 rok.

Głosowanie mieszkańców na projekty zgłoszone w ramach Budżetu Obywatelskiego Bielska-Białej na 2021 rok trwało do 5 października 2020 r. W tej edycji BO bielszczanie przez dwa tygodnie mogli głosować przez internet oraz za pośrednictwem kart do głosowania, wyrażając swoje poparcie dla pozytywnie zweryfikowanych projektów ogólnomiejskich i osiedlowych. Łącznie za pośrednictwem internetu i kart do głosowania mieszkańcy oddali 14.627 głosów ważnych, w tym na projekty ogólnomiejskie 6.132 głosy, a na projekty osiedlowe 8.495 głosy. Szczegółowe wyniki głosowania dla wszystkich pozytywnie zweryfikowanych projektów znajdują się na stronie https://obywatelskibb.pl/wyniki

Wśród projektów ogólnomiejskich zwyciężyły dwie propozycje - 332 drzewa i 5 gałęzi, na którą oddano 1.965 głosów ważnych, oraz Poligon Strażacki BB - na ten projekt oddano 1.377 głosów ważnych. Pierwszy ze zwycięskich projektów ogólnomiejskich łączy w sobie przywiązanie do zieleni, sportu i historii. Zaś Poligon Strażacki ma być miejscem do wykonywania ćwiczeń przeciwpożarowych i wysokościowych, ratownictwa technicznego, także dla najmłodszych adeptów pożarnictwa z Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.

W osiedlach dominowały i zwyciężały projekty dotyczące: budowy i modernizacji infrastruktury osiedlowej - w tym placów zabaw i miejsc wypoczynku, poprawy bezpieczeństwa, stworzenia stref aktywności dla mieszkańców, budowy małych obiektów rekreacyjnych i sportowych – takich, jak miasteczko ruchu drogowego, pumptrack, skatepark i bieżnia, doposażenia w sprzęt jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej oraz zagospodarowania i urządzenia terenów zielonych. Wśród projektów lokalnych można odnaleźć integrujące lokalną społeczność w różnym wieku, ale także tworzenie wybiegów dla psów oraz doposażenie instytucji kultury.

Ogólna pula środków finansowych w Budżecie Obywatelskim 2021 wynosi w sumie 10.000.000,00 zł, z czego kwota 1.600.000,00 zł brutto została przeznaczona na projekty o charakterze ogólnomiejskim, a kwota 8.400.000,00 zł brutto na projekty osiedlowe.

Dziękujemy wszystkim autorom za zgłoszone projekty, a mieszkańcom za oddane głosy oraz wszelkie dotychczas przesłane sugestie i uwagi!

r