Zwracaj książki w terminie!

Baner ze strony Książnicy Baner informacyjny ze strony KB

Czytelnicy Książnicy Beskidzkiej, którzy zapomną o zwrocie lub przedłużeniu wypożyczonych książek, muszą się liczyć z blokadą swojego konta oraz karami pieniężnymi.

W aktualnościach na stronie KB www. ksiaznica.bielsko.pl można znaleźć komunikat:
Drodzy Czytelnicy!
Przypominamy o terminowym zwrocie lub prolongacie wypożyczonych materiałów bibliotecznych!
Jednocześnie informujemy, że od 15 września uruchamiamy funkcję automatycznej blokady konta bibliotecznego w sieci bibliotek Książnicy Beskidzkiej. W związku z tym, w przypadku nieterminowych zwrotów, możliwość wypożyczania zbiorów zostanie zablokowana we wszystkich placówkach Książnicy do czasu uregulowania zaległości.
Zgodnie z regulaminem korzystania z usług Książnicy Beskidzkiej opłata za przetrzymanie materiałów bibliotecznych wynosi 10 gr za każdy dzień od każdego wypożyczonego materiału bibliotecznego.

Wszystkie placówki KB są czynne. Informacje o godzinach otwarcia dostępne są pod adresem https://ksiaznica.bielsko.pl/kontakt/ksiaznica-beskidzka/
Zasady korzystania z usług bibliotecznych: https://ksiaznica.bielsko.pl/dla-czytelnika/regulaminy/

r