Zużyty olej też jest cenny

Na zdjęciu siedzący ludzie Zastępca prezydenta Bielska-Białej Piotr Kucia i wiceprezes zarządu Trafin Oil PL Sp. z o.o., Josef Cieslar podpisują umowę, fot. Paweł Sowa Wydział Prasowy UM w BB

Od 1 marca mieszkańcy Bielska-Białej nie w dwóch, w ale 100 miejscach będą mogli oddawać zużyty olej do recyklingu. Dzięki podpisanej umowie uciążliwy odpad kuchenny zamieni się w paliwo dla samochodów i samolotów, a przy okazji zyska przyroda.
16 lutego miasto Bielsko-Biała - idąc z duchem czasu oraz w kierunku idei zero waste - zawało umowę z Trafin Oil PL Sp. z o.o., której to firmy zadaniem będzie dostarczenie pojemników na zużyty olej jadalny oraz obsługa pojemników służących do gromadzenia zużytych substancji. W imieniu miasta umowę podpisał zastępca prezydenta Bielska-Białej Piotr Kucia, a firmę Trafin Oil PL Sp. z o.o., reprezentował wiceprezes zarządu Josef Cieslar. Umowa podpisana została na okres 4 lat.
- Wraz z podpisaniem umowy rozszerzamy możliwość selektywnego zbierania wszystkich olei jadalnych i tłuszczów, których używamy w domu podczas przygotowywania żywności. Do tej pory wszystkie Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bielsku-Białej wyposażone są w pojemniki do selektywnego zbierania olejów jadalnych. Od marca zużyty olej będzie można oddawać w 100 miejscach. Dzięki temu mieszkańcy pozbędą się uciążliwego odpadu, a środowisko będzie mniej zanieczyszczone - podkreślił zastępca prezydenta miasta Piotr Kucia.
Przedstawiciel firmy Trafin Oil PL Sp. z o.o. powiedział, że uczynią wszystko, aby Bielsko-Biała była wzorem do naśladowania w tej materii.
-Kluczem do osiągniecia sukcesu jest edukacja i dostępność. Będziemy jednocześnie prowadzić dużą akcję informacyjną i uświadamiającą - poczynając od najmłodszych w przedszkolach, a równocześnie uczynimy wszystko, aby odległość do miejsc składowania była jak naj krótsza. Ideałem, do którego będziemy dążyć, jest stworzenie sieci, w której odległość mieszkańca do kontenera na olej nie będzie dłuższa nić 500 metrów – mówił wiceprezes zarządu Trafin Oil PL Sp. z o.o. Josef Cieslar. - Z naszego doświadczenia wynika, że rozstawione kontenery zapełniać się będą po dwóch lub trzech miesiącach. To wszystko zależy również od sezonu. W święta zużywamy dużo więcej oleju niż w pozostałe dni. Zamierzamy zastosować sensory, które będą nas informowały o zapełnieniu kontenera. Staram się je opróżniać, gdy mają zajęte 60 proc. powierzchni. Zebrany olej przetransportujemy do fabryki w Czechach. Tam najpierw zostanie on oczyszczony, a później posłuży jako komponent do produkcji paliwa dla samochodów i samolotów – dodał przedstawiciel czeskiej firmy.
W ramach pilotażu na terenie miasta ustawionych zostanie około 100 pojemników służących do gromadzenia zużytych olei jadalnych. Zlokalizowane będą przy altanach śmietnikowych, w miejscach wskazanych przez rady osiedli oraz w placówkach oświatowych. Wszystkie lokalizacje pojemników pokazane zostaną nie tylko na stronie internetowej www.czystemiasto.bielsko-biala.pl, ale również na specjalnej mapie Bielska-Białej, udostępnionej przez Trafin Oil PL Sp. z o.o. Pierwsze pojemniki pojawią się w mieście już w marcu. Lista lokalizacji nie jest zamknięta i będzie poszerzana.
Selektywnie zbieranie będą wszystkie oleje jadalne i tłuszcze, których używamy w domu podczas przygotowywania żywności. Wystarczy, że wlejemy zużyte oleje do dowolnej butelki PET i zaniesiemy ją do jednego z pojemników przeznaczonych do segregacji oleju. Pamiętajmy, aby butelka była odpowiednio zabezpieczona.
- Olej zatyka zarówno rury w domu, jak i w całej sieci kanalizacyjnej. Usuwanie usterek spowodowanymi olejem w rurach może być bardzo czasochłonne i kosztowne. Co więcej – oleje i tłuszcze nie są całkowicie usuwane w oczyszczalniach ścieków. Jeśli poddajemy recyklingowi olej, zmniejsza się konieczność uprawy nasion oleistych do celów przemysłowych, ponieważ jeden olej jest używany dwukrotnie. Wreszcie, proces ten oszczędza CO2- wyjaśnia naczelnik Wydziału Wydział Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej Joanna Bojczuk.
Dodatkowo w ramach umowy wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia kampanii edukacyjnej wśród bielszczan dotyczącej selektywnej zbiórki oleju jadalnego.
Przypominamy, że pojemniki służące do selektywnej zbiórki zużytych olei jadalnych są cały czas dostępne w dwóch Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanych na terenie naszego miasta.
Więcej informacji na stronie: https://www.segregujolej.pl/

 

 


Jacek Kachel

Na zdjęciu stoją ludzie