Zmiany nie tylko dla zmian…

Na zdjęciu autobus fot. WK UM w BB

Co jakiś czas informujemy o optymalizacji miejskiej sieci komunikacyjnej i synchronizacji kursów poszczególnych linii autobusowych na terenie Bielska-Białej. Często mieszkańcy pytają o zasadność takich ruchów. Ostatnio Wydział Komunikacji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej przedstawił zestawienie takich działań i ich efekty. 


Pierwszy i najważniejszy wniosek jest taki, że dzięki działaniom w zakresie optymalizacji sieci komunikacyjnej i synchronizacji rozkładów jazdy komunikacja miejska w 2023 r. odnotowała znaczny wzrost liczby przewiezionych pasażerów. Statystycznie rzecz ujmując, w roku 2023 autobusy MZK przewiozły o ok. 1,2 mln pasażerów więcej niż w roku 2022 (wzrost o 5,97 proc.), natomiast w porównaniu do roku 2021 wzrost wyniósł ok. 1,8 mln pasażerów.

Jak wynika z opracowania przedstawionego przez Wydział Komunikacji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, wszystkie wprowadzone na przestrzeni ostatnich lat działania optymalizacyjne związane ze zmianą tras przejazdów oraz synchronizacją rozkładów jazdy skutkują wzrostem liczby przewożonych pasażerów:


1. Zmiana tras przejazdu linii nr 22 i 57
Na początku marca br. wprowadzone zostały zmiany tras przejazdu linii nr 22 i 57 w obrębie Osiedla Sarni Stok, polegające na zamianie pętli końcowych. Przeprowadzone badania potoków pasażerskich na linii nr 57 już wykazały znaczny przyrost pasażerów w porównaniu do danych z 2023 r. W dni robocze z linii nr 57 skorzystało średnio ok. 22 proc. pasażerów więcej niż dotychczas, w soboty ok. 10 proc. pasażerów, a w niedziele ok. 20 proc. pasażerów. Analogiczne badania zostały zaplanowane na linii nr 22 i zostaną przeprowadzone początkiem maja br.

2. Nowa trasa przejazdu linii nr 17, dodatkowe kursy linii nr 31
Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2023/2024 wprowadzona została nowa trasa przejazdu linii nr 17 w dni robocze – zapewniająca bezpośrednie połączenie Osiedla Hałcnów z Aleksandrowicami oraz osiedlami: Kopernika, Wojska Polskiego i Polskich Skrzydeł – jednocześnie obsługująca przemysłowy rejon zakładów pracy przy ul. Piekarskiej. Z linii nr 17 w dni robocze skorzystało średnio ok. 37 proc. pasażerów więcej niż przed wprowadzeniem zmian, w soboty ok. 18 proc. pasażerów więcej, a w niedziele ok. 37 proc. pasażerów. Równocześnie na linii nr 31 w dni robocze uruchomiono dodatkowe kursy. Efektem zmian jest wzrost liczby przewożonych pasażerów średnio o ok. 17 proc..

3. Wydłużenie trasy przejazdu linii nr 24 w dni robocze
Wraz z rozpoczęciem roku akademickiego – od 2 października 2023 r. - wydłużona została trasa przejazdu linii nr 24 w dni robocze szkolne do filii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Efektem zmian jest wzrost liczby przewożonych pasażerów średnio o ok. 6 proc..

4. Nowa trasa przejazdu linii nr 16
Od 7 listopada 2022 r. wprowadzono zmiany w trasie przejazdu linii nr 16 – przekierowując linię z ul. Cieszyńskiej na ul. Jesionową, Spółdzielców oraz Czesława Tańskiego, a więc przez centralną część osiedli Kopernika, Wojska Polskiego i Polskich Skrzydeł. Ze zmodyfikowanego połączenia w dni robocze korzysta obecnie średnio ok. 11 proc. pasażerów więcej niż przed wprowadzeniem zmian, w soboty i niedziele o ok. 20 proc. pasażerów więcej.

5. Nowa trasa przejazdu linii nr 34 i kursy w weekendy
We wrześniu 2022 r. wprowadzono nową trasę przejazdu linii nr 34 – zapewniając bezpośrednie połączenie największych osiedli mieszkaniowych (osiedla: Langiewicza, Złote Łany, Karpackie, Beskidzkie, Kopernika, Wojska Polskiego, Polskich Skrzydeł), a jednocześnie zapewniając dojazd w rejon terenów rekreacyjnych Cygańskiego Lasu i pływalni Start, terenów rekreacyjnych w pobliżu lotniska w Aleksandrowicach, jak również do centrum handlowego Gemini Park. Wprowadzone zmiany zaowocowały wzrostem liczby przewożonych pasażerów w dni robocze o ok. 40 proc. Z uwagi na widoczny wzrost zainteresowania mieszkańców nowym kształtem połączenia, od 1 lipca 2023 r. uruchomione zostało kursowanie linii nr 34 także w soboty, niedziele i święta. Już po pierwszych miesiącach kursowania linii w weekendy obserwowany był wzrost zainteresowania pasażerów nowym połączeniem, z którego korzysta obecnie średnio ok. 500 pasażerów w soboty i ok. 300 pasażerów w niedziele i święta (liczba ta sukcesywnie wzrasta w niedziele handlowe).

6. Dodatkowe kursy linii nr 16 w weekendy w okresie od czerwca do października
Bielsko-Biała od początku czerwca do początku października począwszy od 2021 r. rokrocznie uruchamia dodatkowe kursy linii nr 16 w soboty, niedziele i święta na skróconej trasie przejazdu pomiędzy przystankami Wapienica Zapora – Lotnisko. Przeprowadzone w 2023 r. badania potoków pasażerskich wykazały znaczny wzrost przewożonych pasażerów – w soboty średnio ok. 35 proc. w porównaniu z 2022 r. i o 57 proc. w porównaniu do 2021 r. W niedziele wzrost ten wyniósł średnio ok. 23 proc. w porównaniu z 2022 r. i o 68 proc. w porównaniu do 2021 r.

7. Rokroczne dodatkowe kursy linii nr 1 i 8 w weekendy wakacyjne
Począwszy od 2021 r. w okresie od początku lipca do początku września miasto rokrocznie zwiększa liczbę kursów linii nr 1 i 8 w weekendy celem zwiększenia częstotliwości kursowania linii do terenów rekreacyjnych oraz pływalni Start w Cygańskim Lesie. Na przestrzeni ostatnich trzech lat widoczny jest wyraźny wzrost zainteresowania pasażerów zwiększoną w okresie weekendów wakacyjnych ofertą przewozową. Przeprowadzone w 2023 r. badania potoków pasażerskich na liniach nr 1 i 8 wykazały znaczny wzrost przewożonych pasażerów – w soboty średnio ok. 21 proc. w porównaniu do 2022 r. i 2023 r. W niedziele wzrost ten wyniósł średnio ok. 21 proc. w porównaniu z 2022 r. i 44 proc. w porównaniu do 2021 r.

oprac. JacK