Zmiana trasy dwójki

Na zdjęciu autobus fot. WK UM w BB

Dla poprawy dostępności komunikacyjnej osiedla Górne Przedmieście, w szczególności dojazdu do placówek medycznych, oświatowych, pływalni Panorama oraz pozostałych obiektów zlokalizowanych w jego centralnej części, w rejonie ul. Grunwaldzkiej i Marii Konopnickiej, nastąpi zmiana trasy przejazdu linii autobusowej nr 2. 

Od 29 czerwca 2024 r. zmieniona zostanie stała trasa przejazdu linii nr 2. Autobusy po obsłudze przystanku Piastowska Lubertowicza zostają skierowane ulicami: Listopadową, Grunwaldzką, 3 Pułku Strzelców Podhalańskich, Marii Konopnickiej, Cieszyńską do przystanku Cieszyńska Hulanka. Powrót podobnie przebiegać będzie ulicami: Cieszyńską, Marii Konopnickiej, 3 Pułku Strzelców Podhalańskich, Grunwaldzką, Stanisława Wyspiańskiego i Piastowską do przystanku Piastowska Starostwo Powiatowe. Pominięty zostanie fragment ul. Piastowskiej, gdzie wyłączone z obsługi zostaną przystanki: Piastowska Sobieskiego oraz Piastowska Starostwo Powiatowe (wyłącznie w kier. Os. Kopernika). Obsługa pozostałych przystanków na trasie przejazdu linii nr 2 nie ulega zmianie. 
Zmiana wynika z realizacji zapisów Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta Bielska-Białej na lata 2024–2033
Nowy rozkład jazdy obowiązujący od 29 czerwca 2024 r. jest już dostępny w aplikacji OnTime oraz na stronie rozklady.bielsko.pl. Aby sprawdzić rozkład jazdy, należy wybrać numer linii, kliknąć na konkretny przystanek, a następnie wybrać z kalendarza datę 29 czerwca 2024 r.

opr. JacK 
 

Na zdjęciu plakat