Złote gody państwa Hallalów

Państwo Hallalowie fot. z archiwum rodzinnego

Wyjątkowy jubileusz wyjątkowych bielszczan. 3 września wojewoda mazowiecki w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odznaczył Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie bielszczan - Ewę Bacciarelli-Hallalę i Janusza Hallalę. Mieszkańcy naszego miasta wstąpili w związek małżeński 5 września 1971 roku w warszawskim Pałacu Ślubów mieszczącym się w byłej malarni Marcello Bacciarellego (1731-1818) – pierwszego nadwornego malarza króla Stanisława Augusta.

Było to miejsce znaczące, bo pani Ewa jest potomkiem artysty. Męża poznała we Wrocławiu, gdzie razem studiowali elektronikę na Politechnice Wrocławskiej. Pan Janusz pochodzi natomiast z zasłużonej dla Bielska-Białej i regionu rodziny. Jego pradziadek Fryderyk Hallala był naczelnikiem komory celnej w Strumieniu. Dziadkowi Fryderykowi Hallali podlegały odcinki torów kolei państwowych m.in. w Czechowicach-Dziedzicach i Wapienicy , a ojciec Fryderyk Hallala przez wiele lat pełnił funkcję głównego księgowego w Zjednoczeniu Przemysłu Wełnianego Południe i był radnym w Mikuszowicach Krakowskich.

Kilkanaście lat temu państwo Ewa i Janusz Hallalowie osiedlili się w Bielsku-Białej i są mieszkańcami Wapienicy.

oprac. ek