Zimowe utrzymanie miasta w praktyce

Na zdjęciu piaskarka fot. pixabay

Zgodnie z zapowiedziami meteorologów, śnieg pojawił się na ulicach Bielska-Białej wcześniej niż astronomiczna zima. Na szczęście obowiązują już procedury tzw. zimowego utrzymania miasta, a firmy za nie odpowiedzialne mają specjalistyczny sprzęt, m.in. kombajny do odśnieżania oraz pługo-piaskarko-solarki.

Zimowe utrzymanie miasta to przede wszystkim odśnieżanie i zwalczanie tzw. śliskości zimowej - czyli usuwanie błota, śniegu, lodu i tzw. nacieków lodowych - z jezdni, chodników, ciągów pieszo-rowerowych, ścieżek rowerowych, przystanków autobusowych wraz z zatokami, parkingów, przejść podziemnych i nadziemnych, schodów, kładek itd. oraz placów. Celem tych działań jest zmniejszenie lub całkowite wyeliminowanie zakłóceń ruchu drogowego i pieszego, wywołanych opadami śniegu oraz śliskością zimową. 
Zgodnie z zawartymi umowami, w sezonie 2023/2024 usługi w tym zakresie kontynuują firmy PreZero Bielsko-Biała S.A. oraz Eurovia Polska S.A. PreZero odpowiada za utrzymanie głównych ciągów komunikacyjnych, a Eurovia za pozostałe ciągi komunikacyjne w strefie wschodniej i strefie zachodniej. 
Firmy dysponują w sumie 17 ciągnikami z pługiem i rozrzutnikiem, 3 kombajnami do odśnieżania, 3 koparko-ładowarkami, 2 ładowarkami, 6 mikrociągnikami z pługiem do odśnieżania chodników, 13 pługo-piaskarko-solarkami, 1 pługo-piaskarką oraz 2 urządzeniami do wytwarzania solanki. 
Wszystkie pojazdy wyposażone są w nadajniki GPS pozwalające dyspozytorom kontrolować przebieg tras i określenie ich bieżącej lokalizacji. Miejsca niedostępne dla pojazdów są utrzymywane przez brygady ręczne. Na terenie miasta rozstawione są także pojemniki z piaskiem oraz zasłony przeciwśnieżne.
Łączna długość odśnieżanych ulic to ok. 620 km, a łączna powierzchnia chodników i ciągów pieszo-rowerowych to ok. 812 532 m2. 
Stan nawierzchni dróg w mieście będą kontrolować trzy patrole.
Na koniec zimy wykonawcy będą zobowiązani do jednorazowego pozimowego oczyszczenia miasta ze środków uszorstniających, zużytych do usuwania śliskości i innych pozostałości okresu zimowego. 

Jednocześnie Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej przypomina właścicielom oraz administratorom nieruchomości o obowiązku usuwania śniegu i lodu sprzed zarządzanych przez nich posesji. Obowiązek odśnieżania chodników znajdujących się przed posesjami wynika bezpośrednio z ustawy. Przepisy jasno wskazują, że za chodnik ustawodawca uznaje wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego, położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. 
Uwaga! obowiązkiem utrzymania w czystości objęte są wyłącznie chodniki bezpośrednio graniczące z nieruchomością (tj. posiadające z posesją wspólną granicę). Chodniki położone wzdłuż tej nieruchomości, ale oddzielone od niej np. rowem melioracyjnym czy pasem zieleni stanowiącym własność innego podmiotu, są z tego obowiązku wyłączone. 
Kontakt w sprawie zimowego utrzymania miasta
główne ciągi komunikacyjne - PreZero Bielsko-Biała S.A, tel. 33 499 20 16, 515 224 536, e-mail: zima.bielskobiala@prezero.com - kontakt całodobowy

pozostałe ciągi komunikacyjne - Eurovia Polska S.A., tel. 572 754 254, e-mail: utrzymanie.bielsko@eurovia.pl 

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej - tel. 33 472 60 10 wew. 120, 503 692 143, e-mail: zgloszenie.lato_zima@mzd.bielsko.pl, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 15.30.

oprac. JacK