Ziemia z cmentarza

Na zdjęciu delegacja rosyjska pobiera próbki ziemi z Cmentarza Żołnierzy Radzieckich Delegacja rosyjska pobiera próbki ziemi z Cmentarza Żołnierzy Radzieckich (fot. Jacek Kachel/Wydział Prasowy UMBB)

12 grudnia uroczyście pobrano próbki ziemi z Cmentarza Żołnierzy Radzieckich w Bielsku-Białej. W wydarzeniu tym wzięli udział przedstawiciele Federacji Rosyjskiej w Rzeczypospolitej Polskiej, w tym konsul generalny Federacji Rosyjskiej w Krakowie Sergey Linevich oraz przedstawiciele samorządu Bielska-Białej na czele z zastępcą prezydenta Adamem Ruśniakiem.

– W związku z nadchodzącą 75. rocznicą zwycięstwa w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej 1941-45 Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej realizuje projekt utworzenia w Głównej Świątyni Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej w Moskwie memoriału z cząstkami ziemi z miejsc pochówku żołnierzy radzieckich – poinformowali Rosjanie.

Ziemia pobrana zostanie z tych nekropolii na terenie Polski, na których pochowani są żołnierze polegli w walkach z hitlerowcami na terenie byłego Związku Radzieckiego oraz krajów Europy. Próbki ziemi mają zostać uroczyście pochowane podczas dużej uroczystości zorganizowanej w obrządku prawosławnym. Zgodę na pobranie próbek m.in. z bielskiej nekropolii wyraził wojewoda śląski.

Na cmentarzu wojskowym przy ul. Lwowskiej pochowani są żołnierze Armii Czerwonej, którzy brali udział w walkach nie tylko o Bielsko i Białą w 1945 roku, ale w całym naszym regionie. Nekropolia powstała w tym miejscu pod koniec lat 60., kiedy prochy poległych przeniesiono m.in. z placu św. Mikołaja. Na terenie cmentarza znajduje się ok. 300 nagrobków i ponad 20 zbiorowych mogił. Obiekt jest otwierany okazjonalnie.

Informacje o pochowanych na tej nekropoli można znaleźć na blogu Dawniej niż wczoraj. Adres strony internetowej: http://jacekkachel.blogspot.com/2013/11/ksiega-pochowanych-zonierzy-radzieckich.html

JacK