Zielony Orzeł dla Bielska-Białej  

Na zdjęciu Piotr Kucia przyjmuje dyplom dla Bielska-Białej fot. Jacek Kamiński

Kapituła nagrody Zielony Orzeł Rzeczpospolitej uhonorowała osoby, organizacje, firmy i samorządy za stosowane przez nie nowoczesne rozwiązania proekologiczne. Nagroda Za konsekwencję w walce o lepszy klimat, współpracę z mieszkańcami, propagowanie życia eko i za likwidację ponad 4 tys. starych pieców trafiła do Bielska-Białej

Samorząd Bielska-Białej został uhonorowany statuetką Zielonego Orła Rzeczpospolitej. W swoimi uzasadnieniu kapituła konkursu napisała: Za konsekwencję w walce o lepszy klimat, współpracę z mieszkańcami, propagowanie życia eko i za likwidację ponad 4 tys. starych pieców. 

Odbierając nagrodę w Warszawie w imieniu prezydenta Jarosława Klimaszewskiego jego zastępca Piotr Kucia powiedział: – Za nami lata ciężkiej pracy, ale wymieniliśmy ponad 4,5 tys. pieców. Kosztowało to wiele pieniędzy.
Zastępca prezydenta zażartował, że dzięki temu miasto nie miało problemów ze sprzedażą węgla, bo niewielu bielszczan złożyło wnioski o wsparcie w zakupie opału. 
– Nie stoimy w miejscu, tydzień temu na burzliwej sesji Rady Miejskiej kupiliśmy ponad 8 ha ziemi, by powstało kolejne zielone miejsce, by można było nasadzić drzewa, stworzyć park. Wszyscy oportuniści poruszali podczas sesji kwestie finansowe, a nie brali pod uwagę kwestii życia w zdrowiu – mówił prezydent P. Kucia.

Oceniając Bielsko-Białą, kapituła nie tylko porównywała nasze miasto z innymi samorządami, ale przede wszystkim analizowała zmiany, jakie dokonały się w nim w ostatnich latach. Dzięki dwóm obwodnicom udało się wyprowadzić główny ruchu tranzytowy z centrum miasta, które znajduje się na przecięciu szlaków drogowych północ – południe i wschód – zachód i jest jednym z ważniejszych ośrodków gospodarczych południa Polski.

Do tej pory z przestrzeni miejskiej zniknęło już ponad 4 tys. starych pieców i kotłów. Planowane zakończenie programu wymiany starych źródeł ciepła w 2027 r. gwarantuje, że kolejne kopciuchy będą sukcesywnie eliminowane, co znacząco przyczyni się do poprawy jakości powietrza.

Najstarsze zabytkowe kamienice, położone najczęściej w centrum miasta, są objęte działaniami proekologicznymi. Tam, gdzie to możliwe, są one podłączane do miejskiej sieci ciepłowniczej. Jest to najbardziej przyjazny środowisku i energetycznie bezpieczny sposób usunięcia źródeł niskiej emisji, ponieważ na terenie miasta funkcjonuje nowoczesna elektrociepłownia.
Wspólnoty mieszkaniowe, które zlikwidują ogrzewanie węglowe, mogą otrzymać dotację do wykonania wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej. Dzięki temu do sieci podłączono 145 lokali w dziesięciu kamienicach prywatnych. W budynkach publicznych miasta od 2000 r. nie funkcjonuje już ani jedno źródło węglowe.

Od 2020 r. realizowany jest projekt Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Bielska-Białej. Dzięki wsparciu funduszy unijnych montowanych jest 1.000 instalacji odnawialnych źródeł energii w domach jednorodzinnych. Chodzi o pompy ciepła, elektrownie fotowoltaiczne, kolektory słoneczne. Samorząd dofinansował ponad 1000 takich instalacji ze środków własnych.
Dzięki inwestycjom udało się m.in. skanalizować miasto w ponad 98 proc., przeprowadzić termomodernizacje budynków publicznych oraz unowocześnić
sieć ciepłowniczą.

Kapituła nagrody Zielony Orzeł Rzeczpospolitej w składzie: Andrzej Kassenberg – Instytut na rzecz Ekorozwoju, Daria Kulczycka – Konfederacja Lewiatan, Konrad Nowakowski – prezes Polskiej Izby Odzysku i Recyklingu Opakowań, Wiesław Rozłucki – prezes Fundacji Polski Instytut Dyrektorów, Maciej Sadowski – prezes Fundacji Startup Hub Poland i Marcin Piasecki – redaktor Rzeczpospolitej, szef kapituły, przyznała swoje wyróżnienia w tym konkursie również miastu Katowice i Koalicji Ratujmy Rzeki. Zielone Orły otrzymał również firmy: Solaris Bus&Coach, Goodvalley, SolHotAir. Kapituła wybrała także Tytankę i Tytana oraz przyznała wyróżnienia In memoriam.

JacK 

Na zdjęciu grupa laureatów nagrody
fot. Jacek Kamiński