Zgłaszajcie kandydatów do Ikara 2023

Statuetki Ikarów fot. Paweł Sowa / Wydział Prasowy UMBB

Do 30 listopada trwa nabór wniosków o Nagrodę Prezydenta Miasta Bielska-Białej w dziedzinie kultury i sztuki Ikar 2023, ogłoszony przez Wydział Kultury i Promocji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

Zgodnie z regulaminem, co roku kapituła przyznaje dwie nagrody: jedną za szczególne osiągnięcia kulturalne w roku kalendarzowym i drugą - za wybitną działalność w dziedzinie kultury i sztuki.

Ikara mogą otrzymać artyści tworzący w różnych dziedzinach sztuki, pracownicy instytucji kultury za działalność artystyczną i kulturalną, pracownicy innych jednostek organizacyjnych prowadzących lub podejmujących przedsięwzięcia artystyczno-kulturalne na terenie Bielska-Białej.

Warunkiem udziału w naborze jest złożenie wniosku o Nagrodę Prezydenta Miasta Bielska-Białej w dziedzinie kultury i sztuki oraz podpisanego przez kandydata oświadczenia i klauzuli informacyjnej (oświadczenie i klauzula oraz regulamin Ikarów i lista dotychczasowych laureatów znajdują się na stronie https://bielsko-biala.pl/ikar-nagroda-artystyczna-prezydenta-miasta-bielska-bialej.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Kultury i Promocji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, tel. 33 497 14 75.

Umotywowane wnioski należy kierować na adres:
Wydział Kultury i Promocji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej,
pl. Ratuszowy 1,
43-300 Bielsko-Biała.