Żegnamy Leszka Miłoszewskiego

Leszek Miłoszewski fot. Waldemar Kompała, Facebook Regionalnego Ośrodka Kultury

Odszedł Leszek Miłoszewski – dziennikarz, animator kultury, wieloletni dyrektor Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej.

Wielki żal, że nie zobaczymy go podczas imprez organizowanych przez ROK. Jego charakterystyczna smukła sylwetka nie pojawi się już na premierach, wernisażach czy koncertach. Leszek nie zapyta swoim łagodnym głosem nas – swoich dawnych współpracowników z Dziennika Beskidzkiego – co słychać. Ten wiecznie uśmiechnięty brodacz nie popatrzy sympatycznym, uważnym wzrokiem zza wielkich okularów. Nie będzie już nam dane poczuć emanującej z niego siły spokoju – tak rzadkiej w dziennikarskim i nie tylko świecie.

Żegnaj, Leszku…. Bez Ciebie zrobiło się tu pusto i cicho, mimo że do głośnych nie należałeś…

Regionalny Ośrodek Kultury, którego był dyrektorem w latach 1997-2019, żegna Leszka Miłoszewskiego na swoim Fecabooku tymi słowy:
Z ogromnym żalem przekazujemy wiadomość, że 26 kwietnia 2021 roku zmarł Leszek Miłoszewski, były wieloletni dyrektor Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej.
Urodził się w 1955 roku i mieszkał przez całe życie w Andrychowie. Był z wykształcenia polonistą, a pracę zawodową zaczynał w bielskim Międzyzkładowym Domu Kultury Włókniarzy (1978). Od 1979 roku był dziennikarzem „Kroniki Beskidzkiej” (do 1992), a następnie „Dziennika Beskidzkiego” (do 1993). W latach 1994-1995 roku redagował lokalną gazetę w Oświęcimiu. 1 czerwca 1997 roku został wybrany na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego (po reformie administracyjnej Regionalnego) Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej. Kierował tą instytucją do stycznia 2019 roku, kiedy to z powodu ciężkiej choroby przeszedł na rentę.

Przez wszystkie lata pracy dziennikarskiej blisko współpracował z instytucjami kultury i organizatorami wielu imprez. Był działaczem amatorskiego ruchu filmowego, członkiem i wiceprezesem AKF „Bielsko”. Wspierał organizatorów Festiwalu Amatorskich Filmów Animowanych „Fazy” w Bielsku-Białej, a także Ogólnopolskiego i Międzynarodowego Festiwalu Filmów Nieprofesjonalnych „Kochać Człowieka” w Oświęcimiu. Wiele swoich dziennikarskich tekstów poświęcił tematyce kulturalnej. Pisał artykuły do „Informatora Kulturalnego Województwa Bielskiego” (potem „Beskidzkiego Informatora Kulturalnego”), a także redagował niektóre numery tego czasopisma. Był współtwórcą „Relacji–Interpretacji”, służył swoim dziennikarskim doświadczeniem i koleżeńską pomocą w redagowaniu kolejnych numerów kwartalnika.

Jako dyrektor Regionalnego Ośrodka Kultury przewodniczył Komitetowi Koordynacyjnemu Tygodnia Kultury Beskidzkiej skupiającemu przedstawicieli władz samorządowych i organizatorów tej wielkiej i ważnej imprezy folklorystycznej. W wypracowywaniu niezbędnych kompromisów i jednoczeniu wysiłków współorganizatorów wkład Leszka Miłoszewskiego jako przewodniczącego komitetu jest nieoceniony.

Będąc dyrektorem Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej przyczynił się nie tylko do umocnienia pozycji TKB, ale także innych cyklicznych imprez organizowanych nieprzerwanie od dziesięcioleci, m.in. Przeglądu Zespołów Kolędniczych i Obrzędowych „Żywieckie Gody”, Wojewódzkiego Przeglądu Wiejskich Zespołów Artystycznych, Wojewódzkiego Przeglądu Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych. Był wielkim propagatorem sztuki recytacji. Podejmował coraz to nowe działania wydawnicze, a wśród nich takie, jak „Kalendarz Kulturalny Województwa Śląskiego” oraz portal silesiakultura.pl.

Kierowana przez niego instytucja kultury stała się jedną z najważniejszych w województwie, opiekującą się przede wszystkim beskidzkim folklorem, sztuką ludową i promującą amatorski ruch artystyczny. Otrzymała za to liczne nagrody i wyróżnienia, w tym Nagrodę im. Oskara Kolberga (1999), Odznakę Honorową Polskiego Związku Chórów i Orkiestr (2008), Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego (2009).

Przez wiele lat Leszek Miłoszewski był ekspertem i zasiadał w kapitułach oraz komisjach licznych projektów czy nagród w dziedzinie kultury. Znalazły się wśród nich choćby Komisja ds. Projektów w Euroregionie Śląsk Cieszyński, komisja opiniująca granty w Konkursie ofert na zadanie publiczne województwa śląskiego w dziedzinie kultury, Kapituła Nagrody Starosty Bielskiego im. księdza Józefa Londzina, Kapituła Nagrody Prezydenta Miasta Bielska-Białej Ikary. Aktywnie współpracował np. ze Stowarzyszeniem Twórców Ludowych, Polskim Związkiem Chórów i Orkiestr oraz Centrum Aktywności Lokalnej w Warszawie, czego wynikiem była m.in. organizacja szkoleń podnoszących kwalifikacje kadry instytucji kultury. Czynił liczne starania o zdobycie środków ze źródeł pozabudżetowych. Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki w Bratysławie przez kilka kolejnych lat dofinansowywał projekty realizowane przez Regionalny Ośrodek Kultury we współpracy z partnerami ze Słowacji, Czech i Węgier.

Był człowiekiem mądrym, o szerokich horyzontach, zainteresowanym światem i wydarzeniami wokół, nieobojętnym. Wyważony w swoich opiniach i zachowaniach, życzliwy, szanujący innych, był ogólnie lubiany, ceniony i poważany. Administrowania instytucją kultury nauczył się jak wielu innych ludzi na podobnych stanowiskach. Jednak znajomość tej dziedziny życia, poczucie jej ważności, ale też świadomość jej wrażliwości, a także szacunek do twórców po prostu miał w sobie. Był nie tylko dyrektorem, ale i bliskim współpracownikiem, partnerem w wielu przedsięwzięciach, tak dla swoich podwładnych, jak też pracowników innych instytucji.

Tyle rzeczy wspólnie zrobiliśmy, tyle jeszcze mieliśmy zrobić, tyle mogliśmy... Dziękujemy za wszystko, co było nam dane zrealizować, przeżyć i żegnamy się z żalem, że już nie spotkamy się na następnym Tygodniu Kultury Beskidzkiej, Festiwalu Folkloru Górali Polskich, Żywieckich Godach, Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim... nie pochylimy się wspólnie nad kolejną książką czy numerem czasopisma, nie porozmawiamy o nowych zadaniach...