Zbadaj swoje płuca

Placz z papierosem w ustach fot. pixabay

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach jest realizatorem projektu Badania przesiewowe za pomocą niskodawkowej tomografii komputerowej metodą poprawy wyleczalności raka płuc w makroregionie śląskim. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach ogólnopolskiego programu polityki wczesnego wykrywania raka płuca (o programie więcej na stronie www.lungcheck.pl).

Celem programu jest zwiększenie świadomości dotyczącej raka płuc oraz poprawa wykrywalności nowotworów płuc we wczesnym etapie, poprzez zwiększenie możliwości dostępu do badania niskodawkowej tomografii komputerowej osób będących w grupie ryzyka zachorowania na raka płuc.

Projekt skierowany jest do osób objętych ryzykiem wystąpienia raka płuc, w szczególności do osób:
1. w wieku 50-74 lat z konsumpcją tytoniu większą lub równą 20 paczkolatom (liczba wypalonych dziennie paczek papierosów pomnożona przez lata palenia), okresem abstynencji tytoniowej nie dłuższym niż 15 lat,
2. w wieku 50-74 lat z konsumpcją tytoniu większą lub równą 20 paczkolatom (liczba wypalonych dziennie paczek papierosów pomnożona przez lata palenia), okresem abstynencji tytoniowej nie dłuższym niż 15 lat, u których stwierdza się jeden z poniższych czynników ryzyka:
- ekspozycja zawodowa na krzemionkę, beryl, nikiel, chrom, kadm, azbest, związki arsenu, spaliny silnika diesla, dym ze spalania węgla kamiennego, sadza,
- ekspozycja na radon,
- indywidualna historia zachorowania na raka: przebyty rak płuc, w wywiadzie chłoniak, rak głowy i szyi lub raki zależne od palenia tytoniu, np. rak pęcherza moczowego,
- rak płuca w wywiadzie u krewnych pierwszego stopnia,
- historia chorób płuc: przewlekła obturacyjna choroba płuc (POCHP) lub włóknienie płuc (IPF).

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie mogą zgłaszać się partnerów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, którzy jednocześnie odpowiedzialni są za rekrutację pacjentów i realizację świadczeń zdrowotnych w ramach programu:
1. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Zabrze, ul. 3 Maja 13-15, tel. kontaktowy: 534-433-633 lub 733-120-778,
2. Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu, ul. Grabiszyńska 105,
3. Uniwersytecki Szpital Kliniczny, Opole, al. W. Witosa 26.

W załączniku informacja dla zainteresowanych.

oprac. Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej

Ulotka informacyjna programu