Zasłużyli na medal

na zdjęciu osoby na sali sesyjnej fot. Paweł Sowa/Wydział Prasowy UMBB

Kolejne pary bielszczan odebrały z rąk prezydenta Bielska-Białej Jarosława Klimaszewskiego Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. 22 listopada w sali sesyjnej bielskiego Ratusza prezydent spotkał się z małżonkami, którzy przeżyli wspólnie co najmniej 50 lat.

Jarosław Klimaszewski złożył małżonkom – jubilatom gratulacje i życzenia oraz odznaczył ich Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Do życzeń składanych jubilatom przyłączył się również proboszcz parafii Opatrzności Bożej ks. kanonik Andrzej Mojżeszko.

Medale i gratulacje z okazji 50-lecia wspólnego życia odebrały następujące pary: Grażyna i Ryszard Baliccy, Renata i Jerzy Bukowy, Irena i Janusz Brożkowie, Janina i Jan Czubałowie, Olga i Jerzy Iłowscy, Halina i Stanisław Jachtoma, Gertruda i Andrzej Kasperkowie, Halina i Zbigniew Kilarscy, Jadwiga i Zdzisław Kołaczowie, Danuta i Stanisław Koziołowie, Ewa i Andrzej Kusiowie, Teresa i Krzysztof Lesińscy, Jolanta Rumińska-Mańdok i Tadeusz Mańdok, Aleksandra i Edward Markowie, Irena i Zbigniew Matejkowie, Barbara i Stanisław Pabiaszowie, Jadwiga i Jerzy Pykowie, Maria i Czesław Strońscy, Zofia i Antoni Szypułowie, Krystyna i Zdzisław Śliwińscy, Elżbieta i Piotr Tenczyńscy, Maria i Roman Wytulany, Łucja i Marian Zyzańscy oraz Małgorzata i Ludwik Żywczakowie.

60 lat wspólnego życia świętowali - Zofia i Karol Badurowie, Aniela i Jerzy Kozyrowie, Władysława i Stanisław Mamoniowie, Janina i Wilhelm Masłowie, Krystyna i Kazimierz Świekowie oraz Helena i Władysław Wiśniewscy.

Urząd Stanu Cywilnego w Bielsku-Białej przypomina, że pary zamieszkałe na terenie Bielska-Białej, których 50. rocznica ślubu przypada w ciągu najbliższego półrocza, mogą zgłaszać ten fakt do USC. Jubileusz należy zgłosić osobiście. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr 33 4701213, 33 4701211. Zgłoszenie jubileuszu umożliwi wszczęcie procedury zmierzającej do nadania Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

JacK

 

na zdjęciu prezydent i jubilaci

 

na zdjęciu prezydent i jubilaci

 

na zdjęciu prezydent i jubilaci
zdjęcia:  Paweł Sowa/Wydział Prasowy UMBB