Zapytaj eksperta

na zdjęciu śmieci wysypywane przez ładowarkę fot. Paweł Sowa/Wydział Prasowy UMBB

Przyszedł czas na poważną debatę i działania na rzecz konkretnych rozwiązań dotyczących gospodarki odpadami w Bielsku-Białej i Aglomeracji Beskidzkiej. Nie chcemy zostawiać nieprzetworzonych śmieci następnym pokoleniom ani ponosić coraz większych opłat za ich składowanie. Sam recykling odpadów już nie wystarcza, nie wszystkie odpady mogą być w ten sposób odzyskane.

Dlatego prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski – za zgodą Rady Miejskiej – podjął działania zmierzające do powstania na terenie Bielska-Białej nowoczesnej Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów. Pracujące już w innych polskich i europejskich miastach instalacje tego typu są proekologicznym narzędziem do przetwarzania odpadów oraz do produkcji ciepła i energii, pozyskanych dzięki spalaniu śmieci.

Obiekt, o którym mowa, ma być wyposażony w najwyższej klasy urządzenia wychwytujące zanieczyszczenia tak, aby ich emisja była utrzymana na minimalnym poziomie. Obecnie wszystkie europejskie instalacje tego typu muszą spełniać rygorystyczne standardy emisyjne.

Mieszkańcy Bielska-Białej mają wiele pytań na temat ekospalarni. Dlatego miasto powołało Radę Interesariuszy, a także, mimo trudnej sytuacji pandemicznej, prowadzi działania, umożliwiające bielszczanom uzyskanie odpowiedzi na nurtujące ich pytania i wątpliwości.

W najbliższym czasie Urząd Miejski zaprasza na telefoniczne dyżury ekspertów. Tematem rozmów będzie termiczne przekształcanie odpadów. Do zadawania pytań zapraszamy pod numerem telefonu 33 49 71 770 w terminach:
20 stycznia, środa, godz. 15.00-17.00
22 stycznia, piątek, godz. 10.00-12.00
27 stycznia, środa, godz. 15.00-17.00
29 stycznia, piątek, godz. 10.00-12.00.

 

na zdjęciu plakat informacyjny