Wyprawki szkolne od ZUS-u

logo ZUS logo

Od 1 lipca rodzice i opiekunowie uczących się dzieci w wieku od 7 do 20 lat mogą składać wnioski o świadczenie w wysokości 300 złotych na wyprawkę szkolną z programu Dobry Start. Dzieciom z orzeczoną niepełnosprawnością dofinansowanie takie przysługuje do ukończenia 24 lat.

To już czwarty rok, gdy Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpatruje wnioski o dofinansowanie wyprawki szkolnej z programu Dobry Start.

- W ramach programu rodzice mogą otrzymać raz w roku 300 złotych na zakup wyprawki szkolnej, czyli na przykład na zakup podręczników, zeszytów, czy przyborów szkolnych - mówi rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.

Świadczenie przysługuje na dziecko, które uczy się i ma od 7 do 20 lat lub do 24 lat, jeśli dziecko ma orzeczoną niepełnosprawność - bez względu na wysokość zarobków, jakie osiągają rodzice. Wsparcie finansowe nie obejmuje dzieci uczących się w tzw. zerówkach oraz studentów.

- Wiek 20 i 24 lata liczy się rocznikowo, co oznacza, że uczniowie ostatnich klas techników i liceów oraz uczniowie szkół policealnych także są uprawnieni do świadczenia, jeśli wiek graniczny, czyli 20. albo 24. rok życia ukończyli przed rozpoczęciem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym – wskazuje rzecznik ZUS.

Wnioski o 300 złotych dla ucznia można składać od 1 lipca do końca listopada wyłącznie drogą elektroniczną. Jeśli wniosek będzie prawidłowo wypełniony i złożony do końca sierpnia, to pieniądze zostaną wypłacone najpóźniej 30 września. Złożenie wniosku po 30 listopada będzie możliwe tylko w sytuacji, gdy dziecko powyżej 20. roku życia uzyska orzeczenie o niepełnosprawności po 30 listopada.

Samo złożenie wniosku jest bardzo proste. Trzeba jednak pamiętać, by bezbłędnie wpisać dane: prawidłowy numer PESEL dziecka, nazwę oraz adres szkoły czy aktualny numer konta.

Najprostszym i najszybszym sposobem złożenia wniosku o 300 plus jest aplikacja mZUS, którą można pobrać bezpłatnie ze sklepów Google Play oraz App Store. Aby aktywować aplikację mobilną ZUS, należy połączyć ją ze swoim profilem na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Rodzice, którzy nie posiadają konta na PUE ZUS, wniosek o świadczenie 300 plus mogą złożyć przez bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia.

źródło: Zakład Ubezpieczeń Społecznych